Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Vrchoslav

Základní informace
Alternativní název:Rosenthal bei Graupen
Historické zařazení:Litoměřický kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1463 ...acker zcu Roszental...

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Vrchoslav/Rozntál, Litoměřický kraj

Jiřík Dytrych ve vsi Rozntálu platí berni z 1 svobodného dvora
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Vrchoslav/Rosenthal, Litoměřický kraj

svobodný dvůr drží Kryštof Dytrych
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Vrchoslav, Litoměřický kraj

Ignác Kupka (dvůr).
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!