Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Držitelé svobodství v Čechách roku 1550 - Kouřimský kraj

Kompletní rozpis držení svobodného majetku v Kouřimském kraji roku 1550 z knih svobodnických 1 (KSv 1). Mějte prosím na paměti, že historické zápisy jsou často neúplné a co do jmen či míst značně zkomolené a nepřesné. Pokud není uvedeno jinak, je zápis z roku 1550.

Vysoká Lhota [Žebrov] - Kouřimský kraj

1. svobodství: poplužní svobodný dvůr ve vsi Vysoké Lhotě, míli od Benešova, drží Jakub z Vysoké i na místě bratra svého (Petra) z Vysoké Lhoty. Kv. S. S. 1542: Petr a Jakub bratři z Vysoké Lhoty.

2. svobodství: Jan Žebrovský drží dvůr míli od Benešova. Roku 1557 se připomíná dědiník Jan z Žebrova. Kv. S. S. 1544: Dorota Žebrova sobě a Janovi a Pavlovi synům svým sama klade.

Mačovice - Kouřimský kraj

Kateřina z Mačovic oznámila skrze manžela svého Matěje Mačoviského, že drží dvůr ve vsi Mačovicích, ½ míle od Hrádku nad Sázavou. Kv. S. S. 1545: Kateřina z Mačovic dala sobě obnoviti sama.

Vestec (u Zvěstova) [Vesec] - Kouřimský kraj

dvůr ve vsi Vesci vlastnili bratři Jiřík Vesecký a Mikuláš. Kvat. červený 1543: Jan Lovčický z Pohnání Mikulášovi a Jiříkovi.
(Pozn.: Vaniš píše Vestec jako jeden, třebaže následující je úzce spojen se vsí Hroznice a Tlučeň, a je zvláštní, že by byl tak daleko. Z toho usuzuji, že jde o dva Vesce.)

Vestec (u Zbizub) [Vesec] - Kouřimský kraj

1. svobodství: 2 dvory drží ve vsi Vesci Martin a Jan bratři vlastní z Vesce (druhý dvůr je ale v Tlučeni). Kv. S. S. 1543 (?) Kvat. trh. 1543: Burian Kuschovský (Hrušovský) z Pravonína Martinovi Manovi. Kvat. trh. 1543: Václav z Vesce a Anna sestra jeho odříkají se dílů od Jana a Martina strýců svých.
3. svobodství: Jan Pešman a jeho strýc Valentin drží dva dvory ve vsi Vesci a ve vsi Hroznicích. Kv. S. S. 1543: Valeš a Jan v Pešňově (?). Kvat. trh. 1543: Valentin a Jan Pešmané, dědinníci z Vesce.
(Pozn.: viz Vestec výše.)

Hroznice - Kouřimský kraj

Jan Pešman a jeho strýc Valentin drží dvůr ve vsi Hroznicích (spolu se dvorem ve Vesci).

Buchov - Kouřimský kraj

Jan z Buchova a Mikuláš bratr jeho drží dvůr poplužní v Buchově, který koupili r. 1542 od Přecha Popovského z Bezejovic. Kvat. trh. 1542: Přech Popovský z Bezejovic Janovi v Buchově polovici dvoru. Kvat. trh. 1542: Přech Popovský z Bezejovic Martinovi a Mikulášovi na Buchově polovici dvoru.

Sechov - Kouřimský kraj

svobodník Jakub drží dvůr v Sechově [Bochově] koupený roku 1547 od Václava a Matěje bratří vlastních. Kvat. trh. 1547: Václav a Matěj bratří Jakubovi.

Jiřín - Kouřimský kraj, Čáslavský kraj

1. svobodství: Václav z Zidně drží dvůr ve vsi Jiříně. Kv. S. S. 1546: Matěj a Václav ze vsi Jiřína.
Tentýž v Čáslavském kraji: Vaněk Krejčí ve vsi Křivsoudové, poddaný pana Hendrycha Kekule, drží poustku svobodnou ve vsi Syčíně. Kvat menší zápisný 44: Dorota z Načeradce dětem svým.

2. svobodství: dvůr drží Jakub Hloušek ze vsi Jiřína (zapsaný v zemských deskách již r. 1544 - Kv. S. S. 1544: Jakub z Jiřína dvůr v Jiříně sobě klade).

Hlivín [Hlivno] - Kouřimský kraj

Matěj z Hlivína drží dvůr (zapsaný v zemských deskách již r. 1544) ve vsi Hlivíně, ¾ míle od Votic. Kv. S. S. 1544: Matěj z Hlivína zase sobě obnoviti dal.

Ovčáry [Vovčáry] - Kouřimský kraj

Jíra Vovčárský z Oujezdce, poddaný pana Jiříka Kresta (?), drží ¼ dvoru poplužního pustého ve vsi Vovčářích, míli od Jílového. Kv. S. S. 1548: Jíra Vovčárský z Oujezdce sám sobě. 

Potom Adam z Vovčár dědinník.

Osnice [Vosnice] - Kouřimský kraj

Martin Hotovec ve vsi Vosnicích drží dvůr poplužní a druhý dvůr kmetci v Krsovicích. Kv. S. S. 1542: Martin Hotovec ve vsi Vosnicích. Po něm od 1558 Řehoř Hotovec.

Vidovice - Kouřimský kraj

Šimon dědiník drží po předcích svých a rodičích od dávných let dvůr poplužní dědičný ve vsi Vidovicích, ¾ míle od Mnichovic. Kv. S. S. 1550: Šimon Vozubík z Vidovic. Dále dvůr drží kolem 1557-1560 Johanka z Soběhrd a v Vidovicích, po ní Jakub Vozubík.

Pecínov [Peclínov, Pecínovec] - Kouřimský kraj

Václav Škvor drží dvůr v Peclínově ½ míle od Benešova. Kvat. trh. 1544: Margeta z Liskovce Janovi Škvorovi.

Skalkov [Čáslavice] - Kouřimský kraj

Vavřinec Oustajovec drží dvůr po předcích a troje svobodství ve vsi Čáslavicích, ¼ míle od Vlašimě. Kvat. trh. 1549: Jetřich Tluksa z Vrábí Vavřincovi.
(Pozn.: Topografie dle výzkumu Jaroslava Vaniše.)

Kácova Lhota [Kačkova Lhota] - Kouřimský kraj

Blažek z Kačkovy Lhoty míli od Benešova drží dvůr poplužní ve vsi Lhotě. Kv. S. S. 1543: Blažek z Kačkovy Lhoty sám sobě. V dalších berních rejstřících se již nic nevyskytuje.

(Pozn.: Topografie stanovena dle Profouse.)

Veltrusy - Kouřimský kraj

Petr Krna z Veltrus drží dvůr poplužní dědičný ve vsi Veltrusích (Veltrubech?) po otci a rodičích od mnoha let, ku kterému dvoru jest dědin asi 3 lány. Kvat menší zápisný 1542: Marketa Bohunka Brožovi Krnovi.

Borová Lhota [Březná Lhota] - Kouřimský kraj

Jan a Petr Hubovic, bratři vlastní, drží dvůr v Březné Lhotě u Poříčí po předcích svých po nějakém Mikuláši Jiřánkovi z Jelče. Dva rejstříky: Kvat. trh. 1503: Mikuláš řečený Jiránek z Jelče Janovi. Kv. S. S. 1545: Jan a Petr z Březné Lhoty sobě obnoviti dali. Na třetím rejstříku Jan, Václav bratři z Krsovic Jakubovi. Dále ukázali list, dle něhož Jan Lešanský z Krsovic a na Lešanech prodal plat svůj v Bratřivých (Bratřejově?) 42 gr. platu ročního na člověku ze vsi Přestavlk Kubovi Hubovi a slibuje mu to ve dsky vložiti léta 1507 na den sv. Kateřiny.

Srbice - Kouřimský kraj

Jan Pláteník drží dvůr poplužní ve vsi Srbicích u Votic. kv. S. S. 1542: Jan Pláteník dvůr v Srbicích sám sobě.

Čečkov [Čejkov] - Kouřimský kraj

Jakub Křešina dědiník drží dvůr poplužní, který koupil r. 1543 od bratrů Bohunků ve vsi Čečkově. Kvat trh. 1543: Pavel bratři (?) Bohunkové z Lomné Jakubovi Křešinovi dědiníku.

Rudoltice - Kouřimský kraj, Vltavský kraj

1. svobodství: Petr, syn Jana Valše, s Václavem a Jiříkem batřími svými drží dvůr poplužní, krčmu, grunt Kovářovský ve vsi Rudolticích u Votic a ve vsi Strnadicích u Votic „jednoho člověka“. Kvat. trh. 1543: Jan, Mikuláš a Uršila z Rudoltic Janovi Valšovi z Rudoltic. Kvat trh. 1542: Jan a Jakub synové někdy Jana Valaty Janovi Valšovi. Kv. S. S. 1543: Jan Valha (Valeš) z Rudoltic sám sobě obnoviti dal. Kvat. trh. 1542: Václav z Vibičina (Vrbětína?) prodal Janovi Valšovi. Též Petr oznámil, že přikoupil jednoho člověka ve vsi Brašticích.

2. svobodství: Petr Píšů v Rudolticích dvůr. Kv. S. S. 1543: Anna z Čečkova v Rudolticích dvůr, na kterém sedí Petr syn její, sobě a synům svým společně klade.

3. svobodství: Mikuláš Mašků z Rudoltic drží dvůr poplužní ve vsi Rudolticích. Kvat. menší zápisný 1543: Voršila ze Lhoty Janovi a Mikulášovi.

4. svobodství: Václav Svašek z Rudoltic drží dvůr poplužní s manželkou svou ve vsi Rudolticích. Kv. S. S. 1543: Anna z Čečkova dvůr v Rudolticích, na kterém sama sedí, sobě a Václavovi manželi svému.

5. svobodství: Bohuslav Petrů v Rudolticích.

Strnadice - Kouřimský kraj, Vltavský kraj

Petr, syn Jana Valše, s Václavem a Jiříkem batřími svými drží ve vsi Strnadicích u Votic „jednoho člověka“.

Malá Paseka [Paseka] - Kouřimský kraj, Čáslavský kraj

Mikuláš, jinak Mika z Paseky, drží dvůr poplužní ve vsi Pasece, který koupil od Mandaleny, dcery Ondřeje Červenky. Též přikoupil druhý dvůr v téže vsi od pana Petra Malovce. Kvat. trh. 1545: Mandalena, dcera Vondřeje Červenky z Vlašimě, Mikulášovi jinak Mikovi z Paseky. Kvat. trh. 1542: Petr Malovec Dříteňský z Malovic Mikulášovi.

Zhoř u Ml. Vožice - Kouřimský kraj, Bechyňský kraj

Jíra Hašek drží dvůr poplužní ve vsi Zhoři. Kv. S. S. 1544: Jan Hašek ze Zhoře dědiník zase sobě obnoviti dal. Roku 1567 prodal Jiřík Hašek, dědiník ze Zhoře, dvůr Oldřichovi Těmínovi z Těmic a na Vitanovicích.

Zderadiny [Hořejší Zderadiny] - Kouřimský kraj

1. svobodství: dvůr drží Jakub ze Zderadin v Hořejších Zderadinách. Kvat. trh. 1543: Mandalena ze Zderadin Jakubovi.

2. svobodství: Alžběta z Klobásic (Klobáska? - z Koblaska) dvůr ve vsi Zderadinách, ½ míle od Kácova. Kv. S. S. 1543: Anýzka a Alžběta sestry z Klobásic samy sobě.

3. svobodství: Jiřík ze Zderadin drží dvůr ve vsi Zderadinách Hořejších koupený od pana Adama Říčanského. Kvat. trh. 1547: Pan Adam Říčanský Jiříkovi ze Zderadin.

Tatouňovice - Kouřimský kraj

Martin, Jíra, Václav a Filip bratři vlastní z Latovic (Tatouňovic?) drží dvůr koupený od Anny z Mnichovic. Kvat. trh. 1548: Anna z Vikovic (Mnichovic) bratřím vlastním z Letanovic (Tatouňovic?).

Mnichovice - Kouřimský kraj, Čáslavský kraj

1. svobodství: Václavovi Musilovi v Mnichovicích, poddanému již pana Kekule ze Stradonic, náleželo „kus svobodného záhumní“ (pole) ležícího v Mnichovicích.

2. svobodství: pustotiny ve vsi Mnichovicích vlastnil i na místě svých synů Jana a Petra Mach ve vsi Mnichovicích u Štěpánova (psáno v Čáslavském kraji), také již poddaný pana Jindřicha Kekuleho ze Stradonic. Kvat. trh. 43: Václav Hulička z Keblova sirotkům Varyšelova (?), a ten Vávra že jest byl děd těm sirotkům.

Pavlovice [Pavlíkovice] - Kouřimský kraj

Jan z Pavlíkovic (pův. z Miřetic) drží dvůr ve vsi Pavlíkově (Pavlovicích) koupený od Václava Mazance. Kvat. trh. 1549: Václav Mazanec (jinde stojí: Mazanecký) z Vesce Janovi dědiníku z Miřetic.

Doubí - Kouřimský kraj (svobodnický dvůr v Pavlovicích)

Jan z Doubí drží dvůr ve vsi Doubí. Kvat. červený trh., kde sami sobě kladou 1542: jan z Doubí dědinník sám sobě klade.
(Pozn. Vaniše: jmenoval se tak svobodnický dvůr v Pavlovicích, původně snad ves.)

Tehov [Trhov] - Kouřimský kraj

Tomáš dědiník z Tehova drží dvůr v Tehově. Kv. S. S. 1542: Tomáš dědinník z Tehova a v Tehově sám sobě klade.

Dub - Kouřimský kraj

Václav z Dubu drží po otci svém Ondřejovi dvůr ve vsi Dubě. Kvat. trh. 1542: Ondřej z Dubu Václavovi z Dubu.

Krasovice [Drahovice] - Kouřimský kraj

Šimon Lapák z Drahovic drží dvůr ve vsi Drahovicích. Kv. S. S. 1542: Jan Lapák dědiník i na místě bratří svých sobě a dědicům svým klade.

Čelivo [Čelejov] - Kouřimský kraj

Havel z Čelejova drží dvůr ve vesci Čelejově po otci svém Kv. S. S. 1550: Havel z Čelejova sám sobě.

Vosná [Usní, Vusna] - Kouřimský kraj, Bechyňský kraj

1. svobodství: Dvůr zde drží bratři Jan, Vít a Jiřík (vedle dvoru ve Stupčicích).
2. svobodství: Jan Vavák na místě svém a na místě bratra svého drží dvůr poplužní ve vsi Vosnici. Kv. S. S. 1550: Jan Vavák dědiník na místě svém i na místě Tomáše, bratra svého mladšího let nemajícího, sám sobě.

Nesměň - Kouřimský kraj

Jakub Zeman drží dvůr ve vsi Vosnici míli od Kouřima. Kvat. trh. 1543.

Lhýšov [Lhejšov, Olešovice, Volšovice, Volejšovice] - Kouřimský kraj

1. svobodství: Zika z Volejšova (pozn.: est error calami, má býti z Zelhejšova) drží dvůr svobodný ve vsi Lhejšově po předcích. Kv. S. S. 1542: Zikmund ze Lhejšova sám sobě obnovuje.

2. svobodství: Kateřina ze Slabska spolu se sirotky po svém manželovi.

3. svobodství: Petr Hovorka drží dvůr svobodný ve vsi Volšovicích (dle Müllera Olešovice, Holeyšovský upravuje výklad na Lhýšov), který koupil r. 1543 od Margety (Sudanky) z Lhunšova (Kvat. trh. 1543: Margeta z Lhunšova Petru Hovorkovi).

Otradov - Kouřimský kraj

Jiřík Votradovec drží dvůr ve vsi Otradově. Kv. S. S. 1541: Jan z Otradova sobě a dědicům svým klade.

Bořkovice [Bačkovice, Beřkovice] - Kouřimský kraj

Václav Zeman drží dvůr ve vsi Bačkovicích při městečku Kamberce. Kv. S. S. 1542: Václav dědinník z Beřkovic sám sobě a dědicům zase klade.

Kobylí - Kouřimský kraj

1. svobodství: Jan Albrecht drží dvůr ve vsi Kobilí míli od Benešova. Kvat. trh. 1542: Dorota dcera někdy Albrechta z Kobilího Janovi Albrechtovi.

Vlkovec - Kouřimský kraj

Vondra Vosyků drží dvůr ve vsi Vlkovci, míli od Mnichovic. Kv. S. S. 1547: Reyna Vosykova z Vlkovce sama sobě.

Slavín - Kouřimský kraj

Matěj z Koutův drží dvůr ve vsi Slavíně, ½ míle od Milčína. Kvat. trh. 1542: Přibík Vitanovský z Vlčkovic Matějovi z Koutův ve vsi Slavíně.

Veležice - Kouřimský kraj (dnes zaniklý dvůr u Mnichovic)

1. díl: Václav Musil v Mnichovicích, pánů Kekulů poddaný, drží kus záhumní svobodného v Mnichovicích a ½ dvoru pustého řečený Velezice. Kv. S. S. 1544: Václav Musil ½ dvoru pustého Velezic sobě klade. Kvat. trh. 1548. Jindřich Vopršal z Jetřichovic Václavovi Musilovi.
2. díl: Týž Václav Musil na místě Duška z Mnichovic, poddaného páně Kekulova, oznámil, že ten Dušek drží ¼ dvoru Velezic. Kv. S. S. 1544: Dušek z Mnichovic ¼ dvoru v Velezicích sám sobě.
3. díl: Jan Kubeš z Mnichovic a Jiřík bratr jeho, poddaní páně Kekulovi, ¼ pustotiny ve Velezicích svobodné. Kv. S. S. 1544: Jan Kubeš z Mnichovic a Jiřík ¼ dvoru Velezic.

Sudislavice - Kouřimský kraj

Petr Vidláků Vnuk v Sudislavicích na místě svém a na místě Šimona, Bohuslava, Doroty a Kateřiny, bratří a sester svých, poddaných pana Kekule, drží svobodnou pustotinu ve vsi Sudislavicích. Kvat. trh.1542: Jan vnuk Václava Tkalce ze Sudislavic Petrovi, Šimonovi a Bohuslavovi, Dorotě a Kateřině.

Podolí - Kouřimský kraj

Jan Vácha z Podolí drží dvůr ve vsi Podolí míli od Milčína, „½ člověka“ společně s paní Kateřinou Voryčskou (Voračickou?). Tento člověk jest [v] Křekovicích míli od Vožice. Kvat. trh. 1546: Bohuslav z Podolí Janovi z Podolí.

Petroupim [Petroupín] - Kouřimský kraj

Jan Střížkovský ze vsi Petroupíni drží dvůr poplužní ve vsi Petroupíni, ½ míle od Benešova, Kvat. trh. 1549: Václav Radvan z Bedří Janovi Střížkovskému.

Březina [Březinka] - Kouřimský kraj

Václav Březinský drží dvůr po předcích sám o sobě ležící, ½ míle od Domašina. Kvat. menší zápisný 1542: Marketa z Březinky Matějovi synu svému.

Bělava (Keblov) - Kouřimský kraj

Kříž z Keblova, poddaný pana Jindřicha Vopršala, drží kus dědiny svobodné u vsi Keblova ležící ½ míle od Štěpánova. Kvat. trh. 1547: Václav Mazanec z Vesce Křížovi z Keblova.

Doubravice - Kouřimský kraj

Jan Doubravský i na místě Havla a Václava bratří svých nedílných drží dvůr poplužní svobodný ve vsi Doubravici 2 míle od Prahy. Kv. S. S. (?): Jan, Řehoř, Havel a Václav bratři z Doubravice sami sobě zase.

Přáslavice - Kouřimský kraj (geograficky ale Čáslavský kraj)

1. svobodství: Jíra Kos z Přáslavic, poddaný pana Housky, drží kus dědiny svobodné u vsi Přáslavic, ¼ míle od Hořepníka, kterýž jest koupil od pana Hronovce. Kv. S. S. 1543: Jíra Kos z Přáslavic sám sobě.

2. svobodství: Jan Franěk na Mlejně v Přáslavicích, poddaný pana Housky, drží kus dědiny svobodné u vsi Přáslavic, ¼ míle od Hořepníka. Kv. S. S. 1543: Jan Franěk sám sobě.

3. svobodství: Vaněk Král z Přáslavic, poddaný pánův Trčkův Lipnických, drží kus dědiny svobodné u vsi Přáslavic. Kv. S. S. 1543: Vaněk Král sám sobě.

4. svobodství: Tůma Hadů v Přáslavicích, poddaný pana Housky, drží kus dědiny svobodné ve vsi Přáslavicích. Kv. S. S. 1543: Tůma Hadů sám sobě.

5. svobodství: Týž Tůma na místě Jana Trtíka, poddaného pana Housky, držé kus dědiny svobodné u vsi Přáslavic. Kv. S. S. 1543: Jan Trtík z Přáslavic sám sobě.

6. svobodství: Jan Šad z Přáslavic, poddaný pana Housky, přiznává kus dědiny u vsi Přáslavic. Kv. S. S. 1543: Jan Šad z Přáslavic sám sobě.

7. svobodství: Jan Hlavův v Přáslavicích, poddaný pana Housky, kus dědiny svobodné u vsi Přáslavic. Kv. S. S. 1543: Jan Hlavův sám sobě.

8. svobodství: Týž Jan na místě Jana Kosynaře v Přáslavicích, poddaného pana Housky, přiznává kus dědiny u vsi Přáslavic. Kv. S. S. 1543: Jan Kosynař sám sobě.

9. svobodství: Kuba Jarošův v Přáslavicích, poddaný pana Housky, drží dědiny kus svobodný u Přáslavic. Kv. S. S. 1543: Kuba Jarošův sám sobě.

10. svobodství: Jan Zeman z Přáslavic, poddaný pana Housky, drží kus dědiny svobodné u Přáslavic. Kv. S. S. 1543: Jan Zeman z Přáslavic.

Hradištko [Hradiště] - Kouřimský kraj (zaniklá ves)

Bartoň z Hradištka drží dvůr poplužní Nové Hradištko, 1½ míle od Prahy. Kv. S. S. 1543: Ondřej a Bartoň bratři ze vsi Gbela (Kbel), synové někdy Jaroše odtudž, přiznali se před úředníky pražskými, že dědictví jejich, totižto Hradiště tvrz, dvůr poplužní…, které jsou od starodávna užívali, to co někdy otci jejich Jarošovi náleželo... (Zápis dlužné berně až do r. 1614).
Později se připomíná s berní Adam z Vinoře z dědiny svobodné, kterou od Bartoloměje z Hradištka koupil…

Přistoupim [Přistoupín] - Kouřimský kraj

Vít Kubků ve vsi Přistoupíni, ¼ míle od Českého Brodu, drží dvůr poplužní ve vsi Přisoupíni po manželce své Lidmile. Kvat. menší zápisný 1545: Lidmila z Přistoupíni Vítovi Kubkovi. Dále odprodal r. 1587 kus lesa panu Jaroslavovi Smiřickému co svobodný dědičný majetek. Dobré paměti pan Jaroslav Smiřický a dědicové jeho zůstali z toho lesa berni dlužni.
Dále se v Přitoupimi píše Havel Jelínek v Přistoupíni do roku 1561. Po něm Markyta Jelínková.

Veliká Ves [Velká Ves] - Kouřimský kraj

1. svobodství: Anna Zimova z Velké Vsi drží dvůr ve Velké Vsi, ½ míle od Klomína (Chlumína). Kv. S. S. 1550: Anna Zimova z Velké Vsi. Potom Jiřík Zima a po něm Jan Zima do 1595. Po té době osada sv. Petra v Novém Městě Pražském za poddaného sobě toho svobodníka pokládají, a to svobodství v dědictví sobě, když jim žádný nic neříká uvozují. Ježto proti deskám zemským cíli.

2. svobodství: Jan Trkal z Veliké Vsi dvůr nápravní ve Vsi Veliké, ½ míle od Klomína (Chlumína) po manželce své. Kv. S. S. 1550: Jan Trkal z Veliké Vsi, pak Lidmila Trkalka do 1592. Tím způsobem jako druhého tohoto svobodství osada sv. Petra v Novém Městě Pražském se ujímá.

Vyšetice - Kouřimský kraj, Vltavský kraj

Jan Bořkovec, dědiník ve Vyšeticích, míli od Milčína, na místě Jana syna svého drží ½ lánu dědiny.

Výskyty pouze v zemských deskách

Čechov [Peklov] - Kouřimský kraj 

První zpráva o svobodnících v Peklově je z r. 1542, kdy Tomáš, dědiník z Tehova, prodal před shořením zemských desk poplužní dvůr Peklov Ondřeji Čechovi.

V kraji je i celá řada svobodství, která nejsou evidována v KSv 1, ale v různých berních rejstřících z pozdější doby se vyskytují. K vyhledání je vám nápomocen celkový přehled míst.
U některých míst se ani za pomoci topografie svobodníků Jaroslava Vaniše nepodařilo přesně stanovit polohu místa. Pokud dokážete tuto informaci doplnit, kontaktujte mě.
Kurzívou jsou zapsána pravděpodobná nesvobodnická držení svobodného majetku a vpisky, které Müller ponechal ve svém seznamu.
Vysvětlivka: Kv.S.S. = Kvaterny, kde sami sobě kladou.

Zdroje:
Müller, Václav. Svobodníci. Praha: Nákl. kr. české společnosti nauk, 1905. Dostupné online.
Vaniš, Jaroslav. Svobodníci na Podblanicku v letech 1550-1620. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 30-2/1990. Muzeum okresu Benešov, 1990. s. 153-185.
Profous, Antonín, Šmilauer, Vladimír a Svoboda, Jan. Místní jména v Čechách: jejich vznik, pův. význam a změny. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1947-1960. 5 sv.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!