Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Držitelé svobodství v Čechách roku 1550

Tento soupis svobodství a jejich držitelů v Čechách roku 1550 vychází z údajů v knihách svobodnických 1 (KSv 1), zpracovaných a vydaných přímo Václavem Müllerem.

Kompletní soupis držitelů svobodství je rozdělen podle krajů (v mapě označených barvou uvedenou v závorce, šedá pak značí svobodství již pravděpodobně nedržená přímo svobodníky):

Interaktivní mapa

Rejstřík míst

Abecední seznam umožňuje vyhledat obce a místa podle jejich dnešního pojmenování. Kde nemám jistotu správného topografického určení, toto také uvádím (pokud dokážete informaci doplnit, kontaktujte mě). Z rejstříku lze snadno přejít jak na detailní rozpis držitelů svobodství v konkrétním místě, tak jej zobrazit na interaktivní mapě výše.

Obec/místo, kraj Přehled svobodství (není-li uvedeno, pak 1550)
Alberovice [mapa]
Arbelovice
Čáslavský kraj
4 svobodství - Vávra Bušků, Jiřík a Ondřej bratři vlastní z Čichovic, Mikuláš Kamarýt, Ondřej z Arbelovic (celý záznam)
Arneštovice [mapa]
Arnoštovice
Čáslavský kraj
3 svobodství - Jan Lis, Vondra Lis, Matěj Ježkův z Arnoštovic (celý záznam)
Babčice [mapa]
Bechyňský kraj
dvůr zde drží Matěj Lhotka ze Lhotky (celý záznam)
Babí [mapa]
dříve Trautenbach, Trauttenpach
Hradecký kraj
svobodný rychtář trutnovského panství Matěj Poš (celý záznam)
Balkova Lhota [mapa]
Včelákova Lhota
Bechyňský kraj
dvůr drží bratři Kršňákové (celý záznam)
Bartochov [mapa]
Krasejovka
Bechyňský kraj
dvůr Bartochov drží Pavel Tomáškův (celý záznam)
Bělava [mapa]
u Keblova, dříve zaniklá ves
Kouřimský kraj
dvůr drží Kříž z Keblova, poddaný pana Jindřicha Vopršala (celý záznam)
(nejasná topografie)
Bendovo Záhoří [mapa]
dříve Záhoří
Bechyňský kraj
3 svobodství - Mikuláš Kroupa(?) ze Záhoří, bratři Václav a Jan ze Záhoří, Petr Vondřejů ze Záhoří (celý záznam)
Benešov [mapa]
Bechyňský kraj
dvůr drží Michal Kapalík z Benešova (celý záznam)
Bernartice [mapa]
Čáslavský kraj
dvůr drží Adam z Bernartic (celý záznam)
Bernartice [mapa]
u Žacléře, dříve Bernsdorf
Hradecký kraj
svobodný rychtář trutnovského panství Albrecht Pavel (celý záznam)
Bezděz [mapa]
Boleslavský kraj
Pan Jan z Wartenberka zde přiznává many (celý záznam)
Blanice [mapa]
dříve Kozlova Blanice
Bechyňský kraj
„2 člověky“ zde má Václav Mazaný ze vsi Dol. Hrachovic (celý záznam)
Bohostice [mapa]
Prácheňský kraj
dvůr drží Mikuláš dědiník (celý záznam)
Bolechovice [mapa]
Vltavský kraj
2 svobodství - Petr Marků z Bolechovic, Bartoň Vilas a bratří jeho z Bolechovic (celý záznam)
Borová Lhota [mapa]
Březná Lhota
Kouřimský kraj
dvůr drží bratři Jan a Petr Hubovic (celý záznam)
Borovnice [mapa]
Čáslavský kraj
3 svobodství - Václav a otec Vondřej z Chmelného, Matěj Hauser, Matěj Píšů (celý záznam)
Bořkovice [mapa]
Bačkovice
Kouřimský kraj
dvůr drží Václav Zeman (celý záznam)
Božetín [mapa]
Vltavský kraj
dvůr drží Petr Červ ze vsi Božetína (celý záznam)
Bradáčov [mapa]
Bradačov
Bechyňský kraj
5 svobodství - 2 drží bratři Dušek a Jakub z Bradačova, po jednom Martin Salač, Martin z Bradačova a Jan Kubeš. Také zmínka o poddaném Matěje Lhotky (celý záznam)
Braštice [mapa]
Kouřimský kraj
„1 člověka“ zde má Petr, syn Jana Valše, s Václavem a Jiříkem batřími svými z Rudoltic (celý záznam)
Březina [mapa]
u Domašína, dříve Březinka, Poušť
Kouřimský kraj
dvůr drží Václav Březinský (celý záznam)
(nejasná topografie)
Buchov [mapa]
Kouřimský kraj
Jan z Buchova a Mikuláš bratr jeho (celý záznam)
Bukol [mapa]
Litoměřický kraj
dvůr drží Štěpán Antošův (celý záznam)
Buková [mapa]
Čáslavský kraj
4 svobodství - Martin z Bukové, Václav z Bukové, Kuba Kačer, Vaněk a Jan, bratří vlastní z Bukové (celý záznam)
Buršice [mapa]
Prácheňský kraj
dvůr drží Jan z Potuží z Buršic (celý záznam)
Bydlín [mapa]
Bechyňský kraj
dvůr zde drží Matěj Lhotka ze Lhotky (celý záznam)
Býšov [mapa]
zaniklá ves u Jistebnice, Bejšovice
Bechyňský kraj
dvůr zde drží Matěj Bejšův z Bejšovic (celý záznam)
Čankovice [mapa]
Chrudimský kraj
dvůr drží Petr Kučera z Čankovic (celý záznam)
Čečkov [mapa]
Kouřimský kraj
dvůr drží Jakub Křešina (celý záznam)
Čechov [mapa]
Peklov
Kouřimský kraj
1542: Tomáš z Tehova prodává Peklov Ondřeji Čechovi (celý záznam)
Čechtice [mapa]
Čáslavský kraj
2 svobodství - pole drží Matěj Píšů z Borovnice, další pole Jan Kerauš z Otročic (celý záznam)
Čelivo [mapa]
Čelejov
Kouřimský kraj
dvůr drží Havel z Čelejova (celý záznam)
Červený Újezd [mapa]
dříve Červený Újezdec
Vltavský, Bechyňský kraj
3 svobodství - dvůr drží Vavřinec z Oujezdce a Jan syn Kubův z Červeného Oujezdce, „jednoho člověka“ zde vlastní Petr a Václav bratří Skaláři z Tupé (Stupčic?) (celý záznam)
Čeřejov [mapa]
Bechyňský kraj
dědiník Vondra z Čeřejova (celý záznam)
Číšťovice [mapa]
Češťovice
Vltavský kraj
dvůr drží Jiřík, Martin a Mikuláš bratří Beranovic i na místě Anny tety své (celý záznam)
Divišov [mapa]
Prácheňský kraj
dvůr Divišovský drží Pavel Divišovský (celý záznam)
Dlažov [mapa]
dříve Glossau
Plzeňský kraj
dvůr drží Jan Jílek (celý záznam)
Dolní Hrachovice [mapa]
Bechyňský kraj
3 dvory - Václav Mazaný (+ svobodství v Pohnání), Mikuláš Mazaný, Martin Mazaný (celý záznam)
Dolní Kouty [mapa]
Bechyňský kraj
dvůr v Koutech Dolejších drží Prokop Malek po své manželce, mlýn pak Štěpán z Chotěboře (celý záznam)
Dolní Světlá [mapa]
dříve Koktany, Podsvětlá
Bechyňský kraj
mlýn pod Světlou drží Jan Koktan (celý záznam)
Domahoř [mapa]
Čáslavský kraj
dvůr drží Martin z Domahoře (celý záznam)
Domamyšl [mapa]
Bechyňský kraj
2 mlýniště zde drží Jira z Domamyšle, poddaný páně Smrčkův (celý záznam)
Doubí [mapa]
Bechyňský kraj
dvůr drží svobodník Petr z Doubí (celý záznam)
Doubí [mapa]
u Pavlovic
Kouřimský kraj
dvůr drží Jan z Doubí, dvůr v Pavlovicích (celý záznam)
Doubravice [mapa]
Kouřimský kraj
dvůr drží Jan Doubravský s nedílnými bratry Havlem a Václavem (celý záznam)
Draheničky [mapa]
dříve Malé Drahoničky
Prácheňský kraj
dvůr drží Vavřinec Blahotovic [z Lahotovic] v Malých Drahoničkách (celý záznam)
Dub [mapa]
Kouřimský kraj
dvůr drží Václav z Dubu (celý záznam)
Dubějovice [mapa]
Čáslavský kraj
dva dvory drží Ondřej z Arbelovic (celý záznam)
Dunovice [mapa]
Prácheňský kraj
dvůr drží Šťastný Střelec (celý záznam)
Dvorce [mapa]
Vltavský kraj
dvůr drží Jan Kolínko (celý záznam)
Hanuska [mapa]
Lhota Čížkovcova
Bechyňský kraj
svobodství drží Václav Hanuš (celý záznam)
Hartmanice [mapa]
Prácheňský kraj
dvůr drží Petr Mejtný (celý záznam)
Hatov [mapa]
Vltavský kraj
dvůr a „poustky“ drží Vavřinec z Hatova (celý záznam)
Havraň [mapa]
Havraněves
Žatecký kraj
dvůr drží Jíra Buček (celý záznam)
Hlivín [mapa]
dříve Chlivín
Kouřimský kraj
dvůr drží Matěj z Hlivína (celý záznam)
Hodějovice [mapa]
Bechyňský kraj
2 svobodství - Jíra Prchal z Vostřetic a Václav Nápravník z Hodějovic (celý záznam)
Hodětice [mapa]
Vltavský kraj
dvůr drží Martin a Jan bratří dědiníci v Hoděticích (celý záznam)
Holšice [mapa]
Holušice
Čáslavský kraj
dvůr drží Beneš z Holušic (celý záznam)
Holušice [mapa]
Čáslavský kraj
2 svobodství - Jan Petrův ze vsi Speři, týž Jan Petrův na místě Jana z Holušic, poddaný pánů Trčků (celý záznam)
Holušice [mapa]
u Sedlic
Prácheňský kraj
dvůr drží Jakub z Holušic (celý záznam)
Holýšov [mapa]
Holejšov
Čáslavský kraj
dvůr drží Matěj a Jan, bratři vlastní (celý záznam)
Horka [mapa]
Čáslavský kraj
2 svobodství - Matěj Dědiník, poddaný pánů Trčků, Jan a Matěj, bratří vlastní Hořečtí (celý záznam)
Horní Černůtky [mapa]
dříve Čermutka
Hradecký kraj
dvůr drží Jan z Černůtek (celý záznam)
Horní Hrachovice [mapa]
Hrachovice
Bechyňský kraj
2 svobodství - Petr Vavák z Hrachovic a Jiřík a Jan bratři z Hrachovic (celý záznam)
Horní Kouty [mapa]
dříve Kouty
Bechyňský kraj
dvůr drží Jan Krch (celý záznam)
Horní Střítež [mapa]
dříve Střítež
Bechyňský, Vltavský, Kouřimský kraj
3 svobodství - Václav ze Stříteže, druhé Václav a Havel ze Stříteže a popluží Pavel Havel a Václav, poddaní pana Těmína (celý záznam)
Hořepník [mapa]
Čáslavský kraj
6 svobodství - Matěj Máša drží pustý dvůr, 2 louky drží Matěj z Hořepníka, poddaný p. Kekule, louky a role Václav Prška, Václav Kožešník, Pavel Rájek a Margeta Rájová, poddaní p. Kekule, dále Margeta Rájová samostatně, dvůr drží Mikuláš Studničků, další Jan, syn Václava mlynáře z Hořepníka (celý záznam)
Hoštice [mapa]
Bechyňský kraj
jedno svobodství drží Martin syn Viků (Matěj Mikův?), druhé Petr z Hoštic (celý záznam)
Hoštice [mapa]
Litoměřický kraj
pustý dvůr drží Markyta dědinice z Hoštic u Klecan (celý záznam)
Hradištko [mapa]
zaniklé, dříve Hradiště
Kouřimský kraj
Bartoň z Hradištka drží dvůr poplužní Nové Hradištko (celý záznam)
Hroznice [mapa]
Kouřimský kraj
dvůr drží Jan Pešman a jeho strýc Valentin (celý záznam)
Hulín [mapa]
Vltavský kraj
dvůr na Hoře sv. Jana drží ​Jan Vilas z Hulína, spolu s dětmi a syny nebožtíka Matěje Vilasa (celý záznam)
Chabeřice [mapa]
dříve Chaberčice
Čáslavský kraj
2 svobodství - Matouš z Chaberčic, louku Martin Chabřec (celý záznam)
Chleby [mapa]
Vltavský kraj
dvůr drží Jan Rubacz [Kubač] (celý záznam)
Chlístov [mapa]
Bechyňský, Kouřimský kraj
dvůr drží Vondřej z Hojšína (celý záznam)
Chlum [mapa]
Vltavský kraj
dvůr drží Jiřík a Vondřej bratří Hladkovci [Kladkovci] (celý záznam)
Chmelná [mapa]
Chmelné
Čáslavský kraj
5 svobodství - 2 dvory drží Václav a Vondřej z Chmelného, jeden Tomáš z Chmelného v Miřeticích s otcem, Jakub ze vsi Chmelného, Jiřík a Matěj ve vsi Chmelném a Jan z Chmelného (celý záznam)
Chotěboř [mapa]
zaniklá ves, dříve Chotiboř
Bechyňský kraj
dvůr drží bratři Jan a Václav z Chotěboře (celý záznam)
(nejasná topografie)
Chotilsko [mapa]
dříve Chotilště
Podbrdský kraj
dvůr drží Blažek z Chotilska na místě Doroty manželky své (celý záznam)
Choustník [mapa]
Chustnice
Bechyňský kraj
dvůr drží Jan Kubart z Chustnice (celý záznam)
Chrastava [mapa]
dříve Chrastov
Vltavský kraj
dvůr drží Jan a Anna sestra jeho ve vsi Chrastově (celý záznam)
Chrastovice [mapa]
Čáslavský, Kouřimský kraj
3 svobodství - Jan Zeman, Kateřina z Čechtic, poddaná p. Přibíka z Březí, Adam a Jan Průšovi z Čechtic, poddaní p. Kekule (celý záznam)
Chvalkovice [mapa]
Čáslavský kraj
dvůr drží Martin z Chvalkovic (celý záznam)
Chvojínek [mapa]
dříve Chvojenec, Malý Chvojen, Chvojov
Bechyňský, Vltavský kraj
dvůr drží Jiřík Sazyma (celý záznam)
Chyšky [mapa]
Chýšky
Bechyňský kraj
dvůr drží bratři Jan, Matouš a Pavel z Chýšek (celý záznam)
Javornice [mapa]
Prácheňský kraj
dvůr drží Jan z Javornice (celý záznam)
Jeníčkova Lhota [mapa]
Pňová Lhota
Bechyňský kraj
1545: dvůr zde drží dědiníci Jiřík a Jan Sedloňové z Pňové Lhoty (celý záznam)
Ješetice [mapa]
dříve Ještětice
Vltavský kraj
2 svobodství - Jan Zeman dědiník a Vondřej z Ješetic (celý záznam)
Jickovice [mapa]
Ježkovice/Věčkovice
Bechyňský, Vltavský kraj
dvůr drží sestry Kateřina a Alžběta (celý záznam)
Jiřín [mapa]
Kouřimský, Čáslavský kraj
2 svobodství - Václav z Zidně (Zdimer, Krejčí), Jakub Hloušek ze vsi Jiřína (celý záznam)
Kácova Lhota [mapa]
dříve Kačkova Lhota
Kouřimský kraj
dvůr drží Blažek z Kačkovy Lhoty (celý záznam)
Kačerov [mapa]
Čáslavský kraj
dvůr drží Petr Kačerovský (celý záznam)
Kalovice [mapa]
Kralovice
Bechyňský kraj
dvůr v pusté vsi Kralovicích drží Jan Písařů Vnuk (celý záznam)
(nejasná topografie)
Kamenná Lhota [mapa]
Vltavský kraj
dvůr drží Jakub Vilas z Kamenné Lhoty (celý záznam)
Klokočov [mapa]
Vltavský kraj
dvůr drží Matěj Klokočovský i na místě bratří a strejců svých nedílných (celý záznam)
Klukovice [mapa]
Praha
Slánský kraj
dvůr po otci drží Lukeš Klukovský, měštěnín Nového Města Pražského (celý záznam)
Kobylí [mapa]
Kouřimský kraj
dvůr drží Jan Albrecht, od roku 1557 se zde objevuje druhé svobodství - Mikuláš dědiník z Kobylího (celý záznam)
Kosoř [mapa]
Vltavský kraj
dvůr drží Jakub z Kosoře ve vsi Kosoři a mlýn pustý při téže vsi (celý záznam)
Košetice [mapa]
Čáslavský kraj
dvůr drží Vavřinec z Košetic, poddaný p. Trčků (celý záznam)
Kotýřina [mapa]
Chotěřina
Vltavský, Prácheňský kraj
2 svobodství - bratři Václav Mladší a Matěj z Chotěřiny drží dvůr a mlýn, druhý dvůr bratři Matěj a Jan (celý záznam)
Kozmice [mapa]
Bechyňský kraj
dvůr drží Mikuláš dědiník z Kozmic (celý záznam)
Kozolupy [mapa]
Plzeňský kraj
dvůr drží Jan Pekař ze vsi Kozolup (celý záznam)
Krasíkovice [mapa]
Bechyňský kraj
dvůr drží Jan z Krasikovic (celý záznam)
Krasoňovice [mapa]
Čáslavský kraj
dvůr drží Johanka svobodnice z Krasoňovic (celý záznam)
(nejasná topografie)
Krasovice [mapa]
dříve Drahovice
Kouřimský kraj
dvůr drží Šimon Lapák (Vlasák) z Drahovic (Krasovic) a jeho bratr Jan (celý záznam)
Krasovice-Krasejovka [mapa]
dříve ves Krasejovská
Bechyňský kraj
dvůr drží Jan Bican i na místě bratří svých nedílných; vše „ves Krasejovská“ (celý záznam)
(nejasná topografie)
Krchova Lomná [mapa]
Lomná
Bechyňský kraj
2 dvory - Vondřej Jišův z Lomné, Matěj Krchův z Lomné (celý záznam)
Krsovice [mapa]
zaniklá ves
Kouřimský kraj
dvůr kmetcí zde drží Martin Hotovec z Vosnice (celý záznam)
Křekovice [mapa]
Bechyňský kraj
dvůr zde drží Vondřej z Křekovic i na místě svých nezletilých strýců, „půl člověka“ pak Jan Vácha z Podolí společně s Kateřinou Voryčskou (Voračickou?) (celý záznam)
Křenov [mapa]
dříve Krysdorf, Krinsdorf
Hradecký kraj
svobodný rychtář trutnovského panství Jan Peczer (celý záznam)
Křtěnovice [mapa]
dříve Křenovice
Bechyňský kraj
5/4 polí zde drží bratři Bartoň a Jan z Mutic (celý záznam)
Kuní [mapa]
Bechyňský kraj
2 svobodství - Margeta, vdova po Janovi Kučerovi z Kuní a Havel Jelec (celý záznam)
Kuňovice [mapa]
Kunějovice
Čáslavský kraj
2 svobodství - Vít Vysoký z Kunějovic, Zikmund z Miřetic (celý záznam)
Květuš [mapa]
Květuše
Bechyňský kraj
4 svobodství - Jan Chalupa, Vít Hrdoň, Jana z Květuše a Bartoš z Květuše (celý záznam)
Kvíček [mapa]
dříve Malý Kvíc
Slánský kraj
dvůr drží Jakub a Havel bratří z Tuchlovic (celý záznam)
Lejčkov [mapa]
Dvorce
Bechyňský kraj
dvůr drží sirotci po Janovi Lejčkovi (celý záznam)
Lesná [mapa]
dříve Lesné, Lestné
Čáslavský kraj
6 svobodství - Matěj a Jíra, bratři vlastní Žákové z Lesného, Jakub z Lesného syn Váňův, Václav a Petr bratři vlastní z Lesného, Vondra z Lesného, Vaněk Vaškův [Maškův] z Lesného, Vaněk z Lehův/Blechův (celý záznam)
Lhotka [mapa]
n. Cerekvicí
Bechyňský kraj
dvůr poplužní drží Jan Vůle z Cerekvice (celý záznam)
(nejasná topografie)
Lhotka [mapa]
n. Strážovicí, Lhota Voserovka
Vltavský kraj
dvůr drží Jan Zedník z Nevelkova na místě Jana ze Lhoty Voserovky (celý záznam)
Lhotka [mapa]
u Pelhřimova, dříve Dlouhá Lhota
Bechyňský kraj
Vaněk dvořák drží dvůr ve vsi Lhotkách (celý záznam)
Lhotka [mapa]
u Zadní Lomné, dříve Samoty, Lhota na Samotě
Bechyňský kraj
dvůr zde drží Matěj Lhotka ze Lhotky (celý záznam)
Lhotka [mapa]
u Živohoště, dříve Homolova Lhotka, Šalamounova Lhotka
Vltavský kraj
dvůr drží Vaněk z Živhoště, t.č. sám již poddaný (celý záznam)
Lhýšov [mapa]
Lhejšov
Kouřimský kraj
3 svobodství - Zika z Zelhejšova, Kateřina ze Slabska spolu se sirotky po svém manželovi, Petr Hovorka (celý záznam)
Lidický dvůr [mapa]
Slánský kraj
dvůr drží Mikuláš Jakubec (celý záznam)
Lipice [mapa]
Bechyňský kraj
dvůr drží Jíra z Lipice (celý záznam)
Loutí [mapa]
Vltavský kraj
dvůr drží Jindřich z Loutí (celý záznam)
Lukavec [mapa]
Čáslavský kraj
pole v hromadu od Lukavce dvůr drží Bartoň z Práchňan (celý záznam)
Lužec n. Cidlinou [mapa]
Lužec
Hradecký kraj
dvůr drží Pavel, Vavřinec, Šimon a Prokop bratří vlastní (celý záznam)
Mačovice [mapa]
Kouřimský kraj
dvůr drží Kateřina z Mačovic (celý záznam)
Malá Paseka [mapa]
Paseka
Kouřimský, Čáslavský kraj
dvůr drží Mikuláš, jinak Mika z Paseky (celý záznam)
Malenín [mapa]
Bechyňský kraj
dvůr drží dědiník Petr z Malenína (celý záznam)
Malíkovice [mapa]
zaniklá obec
Čáslavský kraj
dvůr drží Vavřinec Lidů [Židů] z Arnoštovic, poddaný páně Kekulův (celý záznam)
Malkovice [mapa]
Valkovice
Vltavský kraj
dvůr drží ​Jan Vilas z Hulína (celý záznam)
Malý Chuchelec [mapa]
dříve Malý Chuchlík
Bechyňský kraj
dvůr zde drží Valenta Chuchelecký z Malého Chuchlíka (celý záznam)
Malý Ježov [mapa]
dříve Ježovec
Bechyňský kraj
dvůr zde drží Vondřej Jeníčků, pravděpodobně je zde ještě další dvůr, ne-li dva (celý záznam)
Markvarec [mapa]
Bechyňský kraj
dvůr drží Jan Dvořák, koupený od nějakého Petra (celý záznam)
Měšetice [mapa]
Vltavský kraj
dvůr drží Jan Mrakšův (celý záznam)
Mezilesí [mapa]
Čáslavský kraj
dvůr drží Jan Jeník z Mezilesí (celý záznam)
Mezno [mapa]
Bechyňský kraj
dědictví po Jakubovi z Mezného (celý záznam)
Mikoly [mapa]
zaniklá ves
Bechyňský kraj
svobodství drží Havel z Mikolů (celý záznam)
Miletice [mapa]
Plzeňský kraj
dvůr drží Jan Jílek (celý záznam)
Milošovice [mapa]
dříve Milešovice
Čáslavský kraj
3 svobodství zde a v Sezemicích drží Jiřík a Jan a Mikuláš, synové Václavovi jinak Vackovi z Milovic (celý záznam)
Milovice u Hořic [mapa]
Milejovice
Hradecký kraj
dvůr drží Petr Pulda (celý záznam)
Miřetice [mapa]
Čáslavský kraj
2 svobodství - Zikmund z Miřetic, Tomáš z Chmelného (celý záznam)
Mišovice [mapa]
Prácheňský kraj
2 svobodství - Jan Navara, Havel Patecký ve vsi Mišovicích (celý záznam)
Mitrovice [mapa]
Bechyňský kraj
2 svobodství - Václav Chem/Cheyn, Martin syn Viků z Hoštic (celý záznam)
Mnichovice [mapa]
Kouřimský, Čáslavský kraj
2 svobodství - Václav Musil v Mnichovicích (podd. p. Kekuleho), Mach v Mnichovicích a jeho synové Jan a Petr (podd. p. Kekuleho) (celý záznam)
Moraveč [mapa]
dříve Moravce
Bechyňský kraj
dvůr drží bratři Jiřík, Jan a Vondra (celý záznam)
Mutice [mapa]
Bechyňský kraj
3 svobodství - Havel a Pavel, bratři nedílní Svatošové z Mutic, dvůr bratrů Bartoně a Jana a dvůr Petra Zemana (celý záznam)
Nahoruby [mapa]
Vltavský kraj
2 svobodství - Kříž z Nahorub na místě Doroty, manželky své, a Margeta z Nahorub, vdova po Václavovi Vacheltovi, i na místě Jana a Matěje synů svých (celý záznam)
Nedvědice [mapa]
Bechyňský kraj
dvůr drží Petr z Nedvědice (celý záznam)
Nehonín [mapa]
Vltavský kraj
dvůr po své manželce drží Jan z Nehonína (poddaný) (celý záznam)
Němčice [mapa]
Čáslavský kraj
dvůr drží Jíra Spala ve vsi Němčicích, „jednoho člověka“ Ondřej z Arbelovic (celý záznam)
Nesměň [mapa]
Kouřimský kraj
Jakub Zeman (celý záznam)
Neštětice [mapa]
zaniklá ves
Bechyňský kraj
jednoho člověka zde vlastní Petr a Václav, bratří Skaláři z Tupé (Müller jej cílí do Neštětic, Vaniš do Nazdic, Profous coby zaniklou ves do okolí Chotětic) (celý záznam)
(nejasná topografie)
Obrataň [mapa]
Zubrotaje
Bechyňský kraj
dvůr v Zubrotajích drží Martin Brožek z Ubradače[!] (celý záznam)
Obrátice [mapa]
Bechyňský kraj
3 svobodství - Mach Květoň ve vsi Obraticích, Jan Koutů a bratři Mikuláš, Jan a Václav ze Smilových Hor (celý záznam)
Onšovec [mapa]
dříve Onšov, Vonšovec
Čáslavský kraj
dvůr drží Matěj a Martin dědiníci ve vsi Zvoncově (celý záznam)
Onšovice [mapa]
Bechyňský kraj
2 svobodství - Jíra Rohovec z Vonšovic a Augusta z Vonšovic (celý záznam)
Osnice [mapa]
Vosnice
Kouřimský kraj
Martin Hotovec ve vsi Vosnicích (celý záznam)
Otradov [mapa]
Kouřimský kraj
dvůr drží Jiřík Votradovec (celý záznam)
Otročice [mapa]
dříve Votročice
Čáslavský, Kouřimský kraj
4 svobodství - dvůr drží Jan z Otročic, pole Šimon Kerauš a „1 člověka“ Kateřina z Čechtic, poddaná p. Přibíka z Březí, Šimon Dědiník z Lokte, poddaný p. Zručského (celý záznam)
Ouštice [mapa]
Oustí
Vltavský kraj
2 svobodství - Václav Marsa z Oustí a Matěj z Ouštic v Zámosticích (celý záznam)
Ovčáry [mapa]
zaniklá ves, dříve Vovčáry
Kouřimský kraj
Jíra Vovčárský z Oujezdce, poddaný pana Jiříka Kresta (celý záznam)
Pavlovice [mapa]
dříve Pavlíkovice
Kouřimský kraj
dvůr drží Jan z Pavlíkovic (pův. z Miřetic) (celý záznam)
Pecínov [mapa]
dříve Peclínov
Kouřimský kraj
dvůr drží Václav Škvor (celý záznam)
Pelhřimov [mapa]
Bechyňský kraj
zmínka: Pan Karel Říčan z Pelhřimova přiznává 7 nápravníků (celý záznam)
Petroupim [mapa]
Petroupín
Kouřimský kraj
dvůr drží Jan Střížkovský ze vsi Petroupíni (celý záznam)
Petrovice [mapa]
Vltavský kraj
2 svobodství - Adam Urychů [Brychů], Jan a Mikuláš bratři Táborové (celý záznam)
Petříkovice [mapa]
dříve Pittersdorf
Hradecký kraj
svobodný rychtář trutnovského panství Mattes Turek (celý záznam)
Pobistrýce [mapa]
dříve Pobistrovice
Bechyňský kraj
2 svobodství - dvůr drží Vondra Vomastek a Jan z Volešiny (celý záznam)
Podmaršovice [mapa]
Zalohov
Vltavský kraj
dvůr drží Jan Zaloha, dědiník ze Zalohovar (?) a v Zalohově (celý záznam)
Podolí [mapa]
Kouřimský kraj
dvůr drží Jan Vácha z Podolí (celý záznam)
Pohnání [mapa]
Bechyňský kraj
svobodství drží Václav Mazaný (celý záznam)
Pohorovice [mapa]
Pohořovice
Prácheňský kraj
2 svobodství - dědičný dvůr drží Matouš z Pohořovic, druhý Šťastný Jelec (celý záznam)
Pohoří [mapa]
u Mirovic
Prácheňský kraj
4 svobodství - Vaněk Markejs, Říha Kozina, Bartoš dědiník, Vaněk Kyselice dědiník (celý záznam)
Polánka [mapa]
Prácheňský kraj
dvůr drží Vaněk Sedlák z Polánky (celý záznam)
Poříčí [mapa]
Bechyňský kraj
dvůr drží Jan a Jakub, sirotci nebožtíka Říhy Poříčského (celý záznam)
Pravíkov [mapa]
dříve Pravice
Bechyňský kraj
2 svobodství - Jan Prasů v Pravicích a Václav Jíša v Pravicích (celý záznam)
Prudice [mapa]
Bechyňský kraj
dvůr drží Martin Čeněk z Prudic (celý záznam)
Přáslavice [mapa]
Kouřimský kraj
10 svobodství - Vaněk Král z Přáslavic, poddaný pana Trčky, Jíra Kos, Jan Franěk na Mlejně, Tůma Hadů, Jan Trtík, Jan Šad, Jan Hlavův, Jan Kosynař, Kuba Jarošův a Jan Zeman, všichni poddaní p. Housky (celý záznam)
Přebudov [mapa]
Prácheňský kraj
dvůr drží Samuel a Petr bratři z Přebudova (celý záznam)
Přepeře [mapa]
Boleslavský kraj
dvůr drží Jan Soulehle z Přepeř (celý záznam)
Přibikovský dvůr [mapa]
u Kutné Hory
Čáslavský kraj
dvůr drží Hanuš Hallar, měštěnín na Horách Kutných (celý záznam)
Přibyšice [mapa]
Vltavský kraj
dvůr drží Jiřík z Přibyšic (celý záznam)
Přistoupim [mapa]
Přistoupín
Kouřimský kraj
dvůr drží Vít Kubků, další Havel Jelínek (celý záznam)
Radslavice [mapa]
dříve Raclavice
Vltavský kraj
2 svobodství - Matěj, Václav, Blažek a Šimon bratři z Radslavic, druhé pak Mandalena z Radslavic (celý záznam)
Robertsdorf
Hradecký kraj
svobodný rychtář trutnovského panství Jan Peyskar (celý záznam)
(neznámá topografie)
Rohozov [mapa]
dříve Rohožov
Bechyňský, Vltavský kraj
jeden dvůr drží Jakub Rohozka z Rohozova, druhý Pavel z Rohozova (celý záznam)
Rožmberk n. Vltavou [mapa]
Bechyňský kraj
zmínka: Vilém z Rožmberka přiznával 15 manů (celý záznam)
Rudoltice [mapa]
Kouřimský, Vltavský kraj
5 svobodství - Petr, syn Jana Valše, s Václavem a Jiříkem batřími svými, Petr Píšů, Mikuláš Mašků, Václav Svašek, Bohuslav Petrů (celý záznam)
Růžkovy Lhotice [mapa]
Lhotice
Čáslavský kraj
1542: Jan a Jiří Růžkové, bratři z Miřetic (celý záznam)
Ředice [mapa]
dříve Velké Ředice
Vltavský kraj
dvůr drží Vávra Bartoňův z Ředic a jeho bratři Jan a Matěj (celý záznam)
Řehovice [mapa]
Vltavský kraj
2 svobodství - dvůr drží Jan a Havel bratří Skydánkové, další Prokop z Řehovic (celý záznam)
Řenkov [mapa]
Řemkov
Vltavský kraj
dvůr drží Jan, Adam a Jiřík v Lašovicích (celý záznam)
Řípec [mapa]
dříve Hřibec
Bechyňský kraj
dvůr drží Matěj Čuba (celý záznam)
Saběnice [mapa]
Žatecký kraj
3 svobodství - Štěpán Heralt ze Saběnic, Matěj Bušek, Václav ze Saběnic (celý záznam)
Salačova Lhota [mapa]
dříve Lhota, Lhota pod Stražištěm, Pudilova Lhota
Bechyňský kraj
2 svobodství - Kuba Zdeborův ze Lhoty a Štěpán ze Lhoty, poddaný pana Španovského (celý záznam)
Sedlec [mapa]
u Lešišova, zaniklá ves, dříve Horní Sedlec
Prácheňský kraj
Burian ze Sedlce (celý záznam)
Sedlečko [mapa]
u Chotovin, dříve Sedlčánky
Bechyňský kraj
2 svobodství - Jindřich Křemen ze Sedlečka a Jiřík z Křemeňové dvůr ve vsi Sedlčánkách (celý záznam)
Sedlečko [mapa]
u Lešišova, zaniklá ves
Prácheňský kraj
dvůr drží Jan Jakubův dědiník ze Sedlečka (celý záznam)
(nejasná topografie)
Sedlečko [mapa]
u Nalžovských Hor
Prácheňský kraj
Jan Hanzlův dvůr po matce své (celý záznam)
Sedlečko [mapa]
u Neustupova
Bechyňský kraj
dvůr zde drží Jakub z Ježova (celý záznam)
Sedmpány [mapa]
Sedmipány
Čáslavský kraj
dvůr drží Jan Střehuta (celý záznam)
Sechov [mapa]
Kouřimský kraj
svobodník Jakub ze Sechova [Bochova] (celý záznam)
Sezemice [mapa]
zaniklá ves, dříve Sezemičky
Čáslavský kraj
dvůr v Sezemicích drží Jiřík a Jan a Mikuláš, synové Václavovi jinak Vackovi z Milovic; zaniklá ves (celý záznam)
(nejasná topografie)
Skala [mapa]
dříve Češíkovice, Těšíkovice
Čáslavský kraj
dvůr drží Vávra z Češíkovic (Těšíkovic) (celý záznam)
Skalice [mapa]
Bechyňský kraj
dvůr drží Šimon jinak Šimek ze Skalice (celý záznam)
Skalkov [mapa]
Čáslavice
Kouřimský kraj
dvůr drží Vavřinec Oustajovec (celý záznam)
Skuhrov [mapa]
Vltavský kraj
dvůr zde drží Jan a Pavel bratří Tobolkové ve vsi Skuhrově i na místě bratří svých (celý záznam)
Slapsko [mapa]
Slabsko
Bechyňský kraj
2 a 1/2 svobodství - celé svobodství vlastní Petr ze Slabska a Kateřina ze Slabska, polovinu pak Václav ze Slabska (celý záznam)
Slavče [mapa]
Bechyňský kraj
dvůr drží Šebesta ze Slavče a jeho bratr Vávra (celý záznam)
Slavětín [mapa]
Bechyňský kraj
dva dvory, drží je Jiřík Mazaný ze Slavětína a bratři Jan s Martinem Ješkové ze Slavětína (celý záznam)
Slavín [mapa]
Kouřimský kraj
dvůr drží Matěj z Koutův (celý záznam)
Smilovy Hory [mapa]
dříve Hory
Bechyňský kraj
2 svobodství - Mikuláš, Jan a Václav bratři vlastní z Hor, druhé Jan Zákostelní (celý záznam)
Sochovice [mapa]
Prácheňský kraj
dvůr drží Matouš z Sochovic (celý záznam)
Soušice [mapa]
Solšice
Čáslavský, Kouřimský kraj
2 svobodství - Mikuláš, Jan bratři z Solšic, Jiřík a Pavel bratří Černíkové a „jednoho člověka“ Jan a Jiřík ze Střechova (celý záznam)
Splž [mapa]
Plzeňský kraj
dvůr drží Jan z Splže (celý záznam)
Srbice [mapa]
Kouřimský kraj
dvůr drží Jan Pláteník (celý záznam)
Stanovice [mapa]
Bechyňský kraj
dvůr drží Jan Viliš (celý záznam)
Staré Práchňany [mapa]
dříve Práchňany
Čáslavský kraj
dvůr drží Bartoň z Práchňan (celý záznam)
Starý Knín [mapa]
Podbrdský kraj
dvůr drží Kříž Zítek (celý záznam)
Starý Smrdov [mapa]
Smrdov
Čáslavský kraj
3 svobodství - Zikmund, Jan, Mikuláš, Martin bratři vlastní Smrdovští, další Vondra Macháčků a Jan, Burian a Pavel bratři Spaulové ve vsi Smrdově, poddaní páně Lukaveckého (celý záznam)
Stojslavice [mapa]
Bechyňský kraj
dvůr drží Martin Bláhův (celý záznam)
Strnadice [mapa]
Kouřimský, Vltavský kraj
„1 člověka“ zde má Petr, syn Jana Valše, s Václavem a Jiříkem batřími svými z Rudoltic (celý záznam)
Strojetice [mapa]
Čáslavský kraj
Šimek na místě otce svého Matouše ze Strojetic (celý záznam)
Střechov n. Sázavou [mapa]
Střechov
Čáslavský kraj
2 svobodství - dva dvory drží Jan a Jiřík, bratři vlastní ze Střechova, jeden Matěj Kubík (celý záznam)
Studenec [mapa]
Hradecký kraj
Štěpán Benda, po něm Jan Šusta, syn Prokše ze Studence (celý záznam)
Stupčice [mapa]
Bechyňský, Vltavský kraj
2 svobodství - Václav a Jan bratři Broncové, Jan, Vít a Jiřík bratři vlastní (celý záznam)
Stupna [mapa]
Stupná
Prácheňský kraj
dvůr drží Jiřík Šurl (celý záznam)
Sudislavice [mapa]
Kouřimský kraj
pustotinu drží Petr Vidláků Vnuk v Sudislavicích a Šimon, Bohuslav, Dorota a Kateřina, bratři a sestry jeho, poddaní pana Kekule (celý záznam)
Sudoměřice u Tábora [mapa]
dříve Sudiměřice
Bechyňský kraj
3 svobodství - 2 dvory drží bratři Straňákové, jeden Daniel Šiška (celý záznam)
Sudovice [mapa]
Zhudovice
Podbrdský kraj
dvůr drží Václav ze Zhudovic (celý záznam)
Šanovice [mapa]
Spanovice
Vltavský kraj
dvůr zde drží Simeon, Petr a Jíra z Panovic (celý záznam)
Šimpach [mapa]
dříve Žampach
Bechyňský kraj
dvůr drží Václav Ctiborů z Žampachu (celý záznam)
Šlechtín [mapa]
Čáslavský kraj
dvůr drží Jan Šlechtín ze Sezemic u Bohdanče (celý záznam)
Štěchovice [mapa]
Prácheňský kraj
dvůr drží Jan řečený Velec (celý záznam)
Tatouňovice [mapa]
Kouřimský kraj
Martin, Jíra, Václav a Filip bratři vlastní z Latovic (Tatouňovic?) (celý záznam)
Tehov [mapa]
dříve Trhov
Kouřimský kraj
dvůr drží Tomáš dědiník z Tehova (celý záznam)
Teletín [mapa]
Vltavský kraj
2 svobodství - Tomáš Hosták a Martin Marsa (celý záznam)
Těmice [mapa]
dříve Těmnice
Bechyňský kraj
4 svobodství - Jíra Viček, Jiří Šteffl, Jan Paus a Hron Peichl ze vsi Těmic. Navíc „9 člověků“ ve vsi Třemicích (Těmice?) (celý záznam)
Tikovice [mapa]
Čechovice
Vltavský kraj
dvůr drží Prokop ve vsi Čechovicích (celý záznam)
Tisek [mapa]
Čáslavský, Kouřimský kraj
3 svobodství - Ondřej Zeman, Martin z Tisku, Tůma ze Lhoty u Načeradce, poddaný p. Kekuleho (celý záznam)
Tlučeň [mapa]
Kouřimský kraj
bratři Martin a Jan z Vesce (celý záznam)
Todně [mapa]
dříve Stodně
Bechyňský kraj
dvůr drží Božito dvořák (celý záznam)
Tourov [mapa]
dříve Tourové
Prácheňský kraj
dvůr drží Jiří Šrámek z Tourového (celý záznam)
Trhový Štěpánov [mapa]
Nešperka
Čáslavský, Kouřimský kraj
louku drží bratři Bartoň, Jan a Štěpán, synové Čikatovi, poddaní p. Zd. Zručského ze Chřenovic (celý záznam)
Třebeč [mapa]
dříve Stříboz, Velký Třebeč
Bechyňský kraj
dvůr drží potomci po Janovi z Velkého Třepice (celý záznam)
Třebotov [mapa]
Podbrdský kraj
dvůr drží Matouš Hovorčovský dědiník (celý záznam)
Tuchonice [mapa]
Bechyňský kraj
dvůr drží Václav Tuchonický (celý záznam)
Tvrdoslav [mapa]
Plzeňský kraj
dvůr drží Jan Svobodník z Tvrdoslavi (celý záznam)
Týn [mapa]
pod Houskou, dříve Tejn
Boleslavský kraj
dvůr drží Jíra Erasymů ze vsi Tejna (celý záznam)
Udiny [mapa]
Údim
Bechyňský kraj
2 svobodství - Mikuláš Hromada, Matěj Hromada (celý záznam)
Úraz [mapa]
dříve Ourazy
Bechyňský kraj
dvůr drží Matěj Vaškův a jeho bratři z Ourazů (celý záznam)
Velenov [mapa]
zaniklé, dříve Velení
Bechyňský kraj
2 svobodství - Bartoš, Ambrož Holík (celý záznam)
Veležice [mapa]
zaniklý dvůr
Kouřimský kraj
dvůr (pustý) drží dohromady Václav Musil, Dušek z Mnichovic a Jan jeho bratr Jiřík Kubeš z Mnichovic, všichni poddaní panu Kekulovi. Dnes zaniklé (celý záznam)
Veliká Ves [mapa]
Velká Ves
Kouřimský kraj
2 svobodství - Anna Zimova z Velké Vsi, Jan Trkal z Veliké Vsi (nápravní dvůr) (celý záznam)
Velké Heřmanice [mapa]
Bechyňský kraj
dvůr drží Jan dědiník, poddaný pana Smila Hodějovského (celý záznam)
Velký Ježov [mapa]
Bechyňský kraj
4 svobodství - Václav dědiník, Martin z Velkého Ježova, Jíra z Velkého Ježova a Jíra z Velkého Ježova (celý záznam)
Veltrusy [mapa]
Kouřimský kraj
dvůr drží Petr Krna z Veltrus (celý záznam)
Vernýřov [mapa]
dříve Vernířov
Čáslavský kraj
2 svobodství - Jan, syn Štěpána ze vsi Vernířova, Jan z Vernířova (celý záznam)
Veselíčko [mapa]
Veselí
Vltavský kraj
dvůr drží Matěj Chalupa i na místě svých strejců Jiříka a Jakuba (celý záznam)
Vestec [mapa]
u Zbizub, dříve Vesec
Kouřimský kraj
2 svobodství - bratři Martin a Jan z Vesce, Jan Pešman a jeho strýc Valentin (celý záznam)
Vestec [mapa]
u Zvěstova, dříve Vesec
Kouřimský kraj
dvůr drží Jiřík Vesecký a Mikuláš (celý záznam)
Vidovice [mapa]
Kouřimský kraj
dvůr drží Šimon dědiník (celý záznam)
Vilémovice [mapa]
Vilímovice
Čáslavský kraj
dvůr drží Mikuláš a Vít, bratří z Vilímovic (celý záznam)
Vlásenice [mapa]
Bechyňský kraj
Mikuláš Hromada 2 dvory a mlýn (celý záznam)
Vlkovec [mapa]
Kouřimský kraj
dvůr drží Vondra Vosyků (celý záznam)
Vonoklasy [mapa]
Podbrdský kraj
dvůr drží Jiřík z Vonoklas dědiník (celý záznam)
Vosná [mapa]
dříve Usní
Kouřimský, Bechyňský kraj
2 svobodství - Jan, Vít a Jiřík bratři vlastní (ze Stupčic), Jan a Tomáš Vavákové (celý záznam)
Vračkovice [mapa]
Račkovice
Čáslavský, Kouřimský kraj
2 svobodství - díl poplužního dvoru drží Jakub ze vsi Chmelného, pustotinu drží Jíra Souček ve Vovesné Lhotě, poddaný p. Kekuleho, a jeho nedílný strýc Jakub (celý záznam)
Vrcov [mapa]
Bechyňský kraj
Martin Cikán z Vrcova (celý záznam)
Vrdy [mapa]
Čáslavský kraj
dvůr drží Jakub z Vrdů po své manželce (celý záznam)
Vysoká Lhota [mapa]
Žebrov
Kouřimský kraj
2 svobodství - Jakub z Vysoké Lhoty a Jan Žebrovský (celý záznam)
Vysoká Lhota [mapa]
u Kamene
Bechyňský kraj
svobodství drží Václav a Jiřík bratří vlastní, sami jsou však poddaní (celý záznam)
Vysoké Březno [mapa]
Žatecký kraj
dvůr drží Šimek z Vysokého Března (celý záznam)
Vyšetice [mapa]
Kouřimský kraj
½ lánu zde drží Jan Bořkovec, na místě Jana syna svého (celý záznam)
Záběhlice [mapa]
Vltavský kraj
2 „poustky“ zde drží Petr Červ ze vsi Božetína (celý záznam)
Zadní Střítež [mapa]
Střítež
Bechyňský kraj
4 svobodství - Jakub, strýc Duška Němců (poddaný), 2 dvory drží Vondra a Jan ze Stříteže, další dvůr je Martina Mikulášova, další drží Mikuláš Vávrů (celý záznam)
Zahořany [mapa]
Vltavský, Kouřimský kraj
4 svobodství - Heřman Píša ze Zahořan, Jan Kolman, Dorota ze Zahořan a ½ dvora drží Václav Šiška ze Zahořan (celý záznam)
Záhoří u Miličína [mapa]
dříve Německé Záhoří
Bechyňský kraj
bratři Jan a Jakub ze Záhoří

  (celý záznam)
Záhoříčko [mapa]
u Neustupova, dříve Záhoří, Knížatovo Záhoří
Bechyňský kraj
Jakub dědiník a jeho bratři nedílní Jan a Tomáš drží dvůr ve vsi Záhořici (celý záznam)
Záhoříčko [mapa]
u Sudoměřic, Záhořice
Bechyňský kraj
dvůr ve vsi Záhořici drží Jan Šiška (celý záznam)
Zahrádka [mapa]
u Křenovic
Vltavský kraj
4 svobodství - Martin Žáků ze Zahrádky, Martin Vlk dědiník, 2 dvory Jira a Mikuláš dědiníci ve vsi Zahrádce na místě otce svého (celý záznam)
Zajíčkov [mapa]
Bechyňský kraj
dvůr drží Martin Peškovcův (celý záznam)
Záluží [mapa]
zaniklý dvůr u Elbančic
Bechyňský kraj
2 svobodné dvory drží Šimon Dvořák ze Záluží a Franěk ze Záluží (celý záznam)
Záluží u Budislavě [mapa]
Bechyňský kraj
Matěj Ratík [Katík] ze Záluží
  (celý záznam)
Záříčí u Mladé Vožice [mapa]
dříve Záříčí
Bechyňský kraj
dvůr drží Mikuláš ze Záříčí, „dva člověky“ Kateřina ze Slabska (celý záznam)
Zderadiny [mapa]
dříve Hořejší Zderadiny
Kouřimský kraj
3 svobodství - Jakub ze Zderadin v Hořejších Zderadinách, Alžběta z Klobásic, Jiřík ze Zderadin (celý záznam)
Zdeslav [mapa]
Plzeňský kraj
dvůr drží Jan Zeman ze Zdeslavě (celý záznam)
Zhoř u Ml. Vožice [mapa]
dříve Zhoř
Kouřimský, Bechyňský kraj
dvůr drží Jíra Hašek (celý záznam)
Zlatá Olešnice [mapa]
dříve Golden Elsen
Hradecký kraj
svobodný rychtář trutnovského panství Michal Milner (celý záznam)
Zlučín [mapa]
dříve Žlunín
Vltavský kraj
dvůr drží Matěj Mašek ze Zlučína (celý záznam)
Zubčice [mapa]
Bechyňský kraj
2 svobodství - Václav Přemysl ze Zubčic a Valenta ze Zubčic (celý záznam)
Žichovice [mapa]
Čáslavský kraj
2 svobodství - Petr z Žichovic, Jan Kodynků ze Žichovic (celý záznam)

Poznámka
Šedavou kurzívou psané zápisy a šedé mapové značky jsou pravděpodobná nesvobodná držení svobodného majetku.

Zdroje
Müller, Václav. Svobodníci. Praha: Nákl. kr. české společnosti nauk, 1905. Dostupné online.
Vaniš, Jaroslav. Svobodníci na Podblanicku v letech 1550-1620. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 30-2/1990. Muzeum okresu Benešov, 1990. s. 153-185.
Profous, Antonín, Šmilauer, Vladimír a Svoboda, Jan. Místní jména v Čechách: jejich vznik, pův. význam a změny. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1947-1960. 5 sv.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!