Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Držitelé svobodství v Čechách roku 1550 - Bechyňský kraj

Kompletní rozpis držení svobodného majetku v Bechyňském kraji roku 1550 z knih svobodnických 1 (KSv 1). Mějte prosím na paměti, že historické zápisy jsou často neúplné a co do jmen či míst značně zkomolené a nepřesné. Pokud není uvedeno jinak, je zápis z roku 1550.

Vlásenice - Bechyňský kraj

Mikuláš Hromada drží dva dvory ve vsi Vlasenici a mlýn tamtéž + jeden dvůr kmetcí s platem v Údími do r. 1553, pak Jan Hromada do 1562. Ten potom odprodal část z téhož svobodství panu Fridrichovi Doudlebskému z Doudleb a na Nadějkově, po roce 1571 pak ostatek tohoto svobodství panu Bohuslavovi Malovci a na Kostelci.

Jan Bohuslav Malovec z Malovic a na Kostelci drží část téhož svobodství a zůstal dlužen od 1572.

Frydrych Doudlebský z Doudleb drží zbytek a dlužen zůstal od 1570.

Udiny [Údim, Oudín] - Bechyňský kraj

1. svobodství: dvůr drží Mikuláš Hromada (viz Vlásenice).
2. svobodství: dvůr drží Matěj Hromada v Oudíni (Údími).

Dolní Hrachovice - Bechyňský kraj

1. svobodství: dvůr drží Václav Mazaný + dva člověky ve vsi Blanici. Kv. S. S. 1548: Václav Mazaný z Dolejších Hrachovic. Týž Václav Mazaný zůstal JMCské ze svobodství v Pohnání berné dlužen. („Jest pravým svobodníkem, praví se býti zemanem.“)
2. svobodství: dvůr drží Mikuláš Mazaný.
3. svobodství: Martin Mazaný drží dvůr ve vsi Hrachovicích.

Blanice [Kozlova Blanice] - Bechyňský kraj

Václav Mazaný ze vsi Dolních Hrachovic zde má „2 člověky“, které má zapsány v zemských deskách již r. 1548.

Malenín - Bechyňský kraj

Petr z Malenína, dědiník, drží dvůr ve vsi Maleníně. Kvat. trh. 43: Vondřej, Petr bratři dědinníci z Malenína rozdělili se.
Petr Dvořák v Maleníně dával berní 1552-1563. Potom zde byli Pavel, Zikmund a Martin.

 Bartochov (pod Krasejovkou) - Bechyňský kraj

Pavel Tomáškův drží dvůr ve vsi Krasejovce. Kvat. trh. 44: Mikuláš Kozský z Kozejova (z Kozího) Tomáškovi Bartochovi. Od 1552 Jiřík a Jan.

Řípec - Bechyňský kraj

Dvůr drží Matěj Čuba. V černých menších zápisných L. 29.

Stupčice [Stupice] - Bechyňský kraj, Vltavský kraj, Kouřimský kraj

1. svobodství: Václav a Jan bratři Broncové drží dvůr ve vsi Stupčicích (totéž psáno i v kraji Vltavském). Kvat. trh. 42: Václav, Jan, Vít a Jiřík bratři z Osné Václavovi bratřím (?) Broncům.
Toto dědictví koupil pan Václav Myslík a v Radiči. (?)
2. svobodství: Jan, Vít a Jiřík bratři vlastní drží dva dvory, jeden v Stupicích a druhý v Ústivi (Vosná ?). Kvat. trh. 1542: Václav z Vustvi Vaňkovi [z] Stupic. Více viz Vosná.

Vrcov - Bechyňský kraj

Martin Cikán z Vrcova, po něm od 1571 Anna Cikánka.

Zubčice - Bechyňský kraj

1. svobodství: dvůr drží Václav Přemysl ze Zubčic a po něm Jiřík Přemysl ze Zubčic. Od 1573 Šimon Přemysl ze Zubčic.
2. svobodství: dvůr Valenty ze Zubčic.

Velenov [Velení, Veleny] - Bechyňský kraj

1. svobodství: dvůr drží Bartoš, svobodník z Velení („Bartošův statek“).
2. svobodství: dvůr drží Ambrož Holík z Velení, svobodník („Holíkovský statek“).

Malý Chuchelec [Malý Chuchlík] - Bechyňský kraj

Valenta Chuchelecký z Malého Chuchlíka zde drží dvůr. Kvat. trh. vepsaný 44. Po něm Matěj z Chuchlíka 1552-1573. Naposled Matěj a Matyáš - (bratři, mezi které Valenta původní statek rozdělil; později „Jankovský“ a „Dvořákovský“ statek).

Čeřejov - Bechyňský kraj

Vondra z Čeřejova, dědiník.

Záluží (zaniklá ves u Elbančic) - Bechyňský kraj

1. svobodství: dvůr drží Matěj Katík ze Záluží. Kv. S. S. 1543: Matěj Katík, dědiník ze Záluží, sám sobě.
2. svobodství: dvůr drží Šimon dvořák ze Záluží, potom Jan Šebesta ze Záluží svobodník.
3. svobodství: dvůr drží Franěk svobodník ze Záluží.

Todně [Stodně] - Bechyňský kraj

Dvůr drží Božito dvořák. Kv. S. S. 1543: Šimek dědiník ve Stodni. Po něm Voršila, dvořka ze Stodně.

Slavče - Bechyňský kraj

Šebesta ze Slavče a bratr jeho Vávra drží dvůr ve vsi Slavči. Kv. S. S. 1543: Jakub dvořák ze Slavče sám sobě.

Hanuska [Lhota Čížkovcova] - Bechyňský kraj

Václav Hanuš drží dvůr ve Lhotě Čížkovcově. Ve Viktorinových deskách L. 17. Pan Vratislav Vostrovec z Královic (pozn. tvrz u Slaného) dal toho svobodníka do vězení a tak dlouho jej věznil, až mu svobodství prodat musel. Tak o tom svobodníci zprávu dávají.

Zajíčkov - Bechyňský kraj

Martin Peškovcův drží dvůr ve vsi Zajíčkově (jinde: Zajícově). Kv. S. S. 1544: Martin a Jiřík Peškovcovi.

Mezno - Bechyňský kraj

Dorota Zahrádkova na místě svých synů Vaňka, Petra a Pavla, sirotků po jejím manželovi Jakubovi z Mezného u Borotína. Kv. S. S. 1542: Jakub z Mezného.
Jan Černý a Vaněk Zahrádků svobodníci v Mezném do 1552. Potom Petr a Václav do 1569.

Mikoly - Bechyňský kraj

Svobodník Havel z Mikolů, po něm Matěj Slavík z Mikolů, naposledy Martin z Mikolů od 1552.

Slavětín - Bechyňský kraj, Čáslavský kraj

1. svobodství: dvůr drží Jiřík Mazaný ze Slavětína. Kvat. trh. 43: Vondřej Mezenský z Mezného Jiříkovi Mazanýmu. („Jest pravý svobodník a dělá se zemanem.“)
2. svobodství: dvůr drží v nedílu bratři Jan a Martin Ješkové. Kvat. trh. 44: Ondřej Mezenský z Mezného Janovi v Slavětíně. Držitel téhož svobodství je (později) Jiřík Mazaný ze Slavětína.

Rožmberk n. Vltavou - Bechyňský kraj

Vilém z Rožmberka přiznával 15 manů.

Pelhřimov - Bechyňský kraj

Pan Karel Říčan z Pelhřimova přiznával 7 nápravníků a dával berni do roku 1570. Po něm purkmistr a konšelé města Pelhřimova ten statek Pelhřimov koupili a přiznávali se dále.

Balkova Lhota [Čelákova Lhota] - Bechyňský kraj

Jan, Jiřík a Václav bratři Kršňákové drží dvůr ve vsi Čelákově Lhotě. Kv. S. S. 1548: Václav Radech z Jistebnice Petrovi, Tomášovi, Svatošovi.

Doubí - Bechyňský kraj

Petr (Daňků) svobodník z Doubí drží dvůr ve vsi Doubí u Soběslavě. Kv. S. S. 1550: Petr Svobodník z Dubí.

Skalice - Bechyňský kraj

Šimon jinak Šimek ze Skalice drží dvůr ve vsi Skalici. Kv. S. S. 1550: Šimon jinak Šimek ze Skalice.

Kozmice - Bechyňský kraj

Mikuláš dědiník z Kozmic drží dvůr v Kozmicích. Kv. S. S. 1544: Anna ze vsi Dvorce.

Choustník [Chustnice, Chůstnice] - Bechyňský kraj

Jan Kubart z Chustnice drží dvůr v Chustnici. Kvat. černý trhový vepsaný 43: Kubec, Vrána z Chůstnice Janovi Kubartovi.

Květuš [Květuše] - Bechyňský kraj

1. svobodství: dvůr drží ve vsi Květuši Jan Chalupa. Kvat. trh. 48: Alžběta z Květuše Janovi Chalupovi.
2. svobodství: dvůr ve vsi Květuši drží Vít Hrdoň. Kv. S. S. 1544: Vít z Květuše.
3. svobodství: dvůr drží Jana z Květuše, dříve bratr její Václav z Květuše.
4. svobodství: dvůr drží Bartoš z Květuše. Kv. S. S. 1550: Bartoš z Květuše dědiník.

Chyšky [Chýšky] - Bechyňský kraj

Jan, Matouš a Pavel bratří z Chýšek drží dva nerozdílné dvory ve vsi Chýškách. Kv. S. S. 1544: Havel, Jan, Matouš bratři vlastní a nerozdílní dědiníci.

Rohozov - Bechyňský kraj, Vltavský kraj

1. svobodství drží dědiník Jakub Rohozka z Rohozova (psáno do Bechyňského kraje). Kv. S. S. 1550: Pavel a Jakub z Rohozova dědiníci.
2. svobodství Pavel z Rohozova (psáno do Vltavského kraje).

Bradáčov [Bradačov] - Bechyňský kraj

2 dvory ve vsi Bradačově drží Dušek z Bradačova a jeho bratr Jakub. Kvat. trh. 42: Jakub z Bradačova Kateřině věnuje.
2. svobodství: třetí dvůr ve vsi Bradačově drží Martin Salač. Kv. S. S. 1543: Mareš Salač.
3. svobodství: čtvrtý dvůr ve vsi Bradačově drží Martin z Bradačova. Kv. S. S. 1542: Jan z Bradačova.
4. svobodství: pátý dvůr ve vsi Bradačově drží Jan Kubeš. Kvat. menší zápisný 42: Kubeš z Bradačova Anně dceři své.
5. svobodství: ještě se zde připomíná Mareš z Brázdova, poddaný Matěje Lhotky (ze Lhotky), který zde drží lán dědiny a zahrady, rybníček a porostliny.

Mitrovice - Bechyňský kraj

1. svobodství: dvůr drží Václav Chem/Cheyn(?). Kv. S. S. 1543: Václav Cheyn z Mitrovic.
2. svobodství: dvůr drží Martin, syn Viků z Hoštic.

Lejčkov [Dvorce] - Bechyňský kraj

Dvůr drží sirotci po Janovi Lejčkovi ze vsi Dvorce. Kv. S. S. 1544: Anna ze vsi Dvorce.

Stojslavice - Bechyňský kraj

Martin Bláhův drží dvůr koupený od pánů Vlčkovských. Kvat. trh. 48: Václav bratři (?) Vlčkovský z Vlčkovic Martinovi Bláhův.

Krchova Lomná [Lomná] - Bechyňský kraj

1. svobodství: dvůr ve vsi Lomné drží Vondřej Jišův z Lomné. Kv. S. S. 1543: Vondřej Jíšův z Lomné.
2. svobodství: dvůr drží Matěj Krchův.

Malý Ježov [Ježov] - Bechyňský kraj

Vondřej Jeníčků drží dvůr ve vsi Ježově. Kvat. tr. 43: Johanka z Pacova Ondřejovi Jeničků z Radvanova.

Zadní Střítež [Střítež] - Bechyňský kraj

1. svobodství, jak oznámil Dušek Němců, měl jeho strýc Jakub, poddaný pana Španovského, kterého jsou zabili, kteréž užíval a v deskách mu zapsáno bylo, totiž role, louky, lesy koupené od Jana Roháče při vsi Střítěži. Kvat. trh. 42: Jan Řeháček z Pojbuk Jakubovi Drastovi z Pojbuk.
2. svobodství: 2 dvory drží Vondra a Jan ze Stříteže.
3. svobodství je dvůr Martina Mikulášova ze Stříteže.
4. svobodství je dvůr v držení Mikuláše Vávrů.

Třebeč [Stříboz, Velký Třebeč] - Bechyňský kraj

Vítek, Petr a Dura děvečka, bratří a sestry, drží dvůr po Janovi z Velkého Třepice otci svém ve vsi Stříbozi (jinde: Střebci, správně Třebči). Kvat. osobního přiznání 45: Kuba z Velkého Třepice sám sobě klade v Třebci dvůr.

Horní Kouty [Kouty] - Bechyňský kraj

Jan Krch drží dvůr ve vsi Koutech (zapsán již v DZ roku 1542). Kvat. trh. 42: Jan Krch v Malých Koutech díl bere.

Kuní - Bechyňský kraj

1. svobodství: Margeta, vdova po Janovi Kučerovi z Kuní, drží dvůr ve vsi Kuní, míli od Milířska (Milevska). Kvat. trh. 44: Jakub Vilas Janovi Kučerovi.
2. svobodství drží Havel Jelec z Kuního.

Chotěboř [Chotiboř] - Bechyňský kraj (nejasná topografie)

Jan, Václav bratří dvůr ve vsi Chotěboři, ½ míle od Vožice. Kvat. trh. 43: Jan a Adam bratří Jenšíkovi a Janovi a Václavovi bratřím jiným.
(Pozn.: Ves dnes zcela jistě neexistuje. Vaniš ji situuje k Těchobuzi, ovšem Profous ke dvoru Kříženec.)

Bendovo Záhoří [Záhoří, Benedovo Záhoří] - Bechyňský kraj

1. svobodství: dvůr ve vsi Záhoří drží Mikuláš (patrně Kroupa) ze Záhoří.
2. svobodství: Václav a Jan bratři vlastní dědiníci ze Záhoří drží dvůr ve vsi Záhoři, ½ míle od Vožice.
3. svobodství: dvůr vlastní Petr Vondřejů ze Záhoří i na místě Jana, Jiříka strejců svých dvůr svobodný ve vsi Záhoří.

Lhotka - Bechyňský kraj

Zápis shodný s Babčicemi, až roku 1603 je zjevné rozdělení na více větví.

Babčice - Bechyňský kraj

Matěj Lhotka ze Lhotky drží 3 dvory jménem Babčice, Lhotka a Bydlín.

Dolní Světlá [Koktany] - Bechyňský kraj

Jan Koktan drží pod Světlou mlýn.

Domamyšl - Bechyňský kraj

Jira z Domamyšle, poddaný páně Smrčkův, drží dvě mlýniště ve vsi Domamyšli.

Křekovice - Bechyňský kraj, Kouřimský kraj

1. svobodství: Vondřej z Křekovic a na místě strejců svých, Jana a Petra, let nemajících, drží dvůr společně a nedílně ve vsi Křekovicích, ½ míle od Načeradce. Kv. S. S. (?): Vondřej z Křekovic i na místě strejců svých Jana a Petra léta nemajících sám sobě klade. Tento Vondřej je již poddaný pana neustupovského, Kuneše Radimského ze Slavkova, zatímco jeho strýcové byli svobodní.

2. svobodství: „½ člověka“ zde pak drží Jan Vácha z Podolí společně s paní Kateřinou Voryčskou (Voračickou?).

Salačova Lhota [Lhota] - Bechyňský kraj

1. svobodství ve vsi Lhotě drží Kuba Zdeborův ze Lhoty na místě Jakuba, Havla, Matěje a Jana, strejců svých.
2. svobodství drží Štěpán ze Lhoty, poddaný pana Španovského, což je kus lesa a louka ve vsi Lhotě.

Dolní Kouty - Bechyňský kraj

1. svobodství: Prokop Malek drží dvůr po své manželce ve vsi Koutech Dolejších.
2. svobodství: Štěpán z Chotěboře drží mlýn pod Kouty po své manželce. Kv. S. S. 1547: Jarolím z Hořejších Koutů sobě a sestrám.

Záhoříčko [Záhořice, Záhoří] - Bechyňský kraj

Dvůr ve vsi Záhořici drží Jan Šiška.

Sedlečko [Sedlčánky] - Bechyňský kraj

1. svobodství: Jindřich Křemen ze Sedlečka na místě Jiříka, otce svého, Václava a Mikuláše, bratří svých, drží dvůr ve vsi Sedlečku.
2. svobodství: Jiřík z Křemeňové drží dvůr ve vsi Sedlčánkách.

Záhoříčko [Záhořice, Záhoří] (u Neustupova) - Bechyňský kraj

Jakub dědiník drží dvůr ve vsi Záhořici společně s Janem a Tomášem, bratry svými nedílnými.

Kralovice - Bechyňský kraj (neznámá topografie)

Jan Písařů Vnuk drží dvůr dědičný v pusté vsi Kralovicích, míli od Pacova.
(Pozn.: Ves toho jména dnes pravd. neexistuje, i když moje ničím nepodložená teorie by ji situovala čistě na základě spodoby do Kalovic u Františkova. Rod Vnuků se vyskytuje r. 1654 ve vsi Nahořany u Bradáčova, což byl ale rytířský, nikoli svobodnický dvůr.)

Těmice - Bechyňský kraj

1. svobodství: Jíra Viček drží dvůr dědičný ve vsi Těmicích.
2. svobodství: Jiří Šteffl ze vsi Těmic drží dvůr poplužní ve vsi Těmicích.
3. svobodství: Jan Faus (opraveno: Paus) ze vsi Těmic drží dvůr ve vsi Těmicích.
4. svobodství: Hron Peichl ze vsi Těmic drží dvůr ve vsi Těmicích.

5. svobodství: Václav Prška, Václav Kožešník, Pavel Rájek a Margeta Rájová, poddaní páně Kekulovi z městečka Hořepníka, drží „9 člověků“ ve vsi Třemicích (pravděpodobně Těmice - více viz Hořepník).

Šimpach [Žampach] - Bechyňský kraj

Václav Ctiborů z Žampachu drží dvůr ve vsi Žampachu.
(Pozn.: Zde nesouhlasím s Vanišem a jeho zařazením Žampachu do míst současného Žampachu ve středních Čechách. Domnívám se, že jde o zkomoleninu názvu obce Šimpach u Pacova.)

Benešov - Bechyňský kraj

Michal Kapalík z Benešova drží dvůr ve vsi Benešově.

Obrataň [Zubrotaje] - Bechyňský kraj

Martin Brožek z Ubradače[!] drží dvůr dědičný ve vsi Zubrotajích.

Obrátice [Obratice] - Bechyňský kraj

1. svobodstvím ve vsi Obraticích je dvůr v držení Macha Květoně.
2. svobodství drží ve vsi Obraticích Jan Koutů.
3. svobodství: dvůr bratrů Mikuláše, Jana a Václava z Hor.

Smilovy Hory [Hory] - Bechyňský kraj

1. svobodství: Mikuláš, Jan a Václav bratři vlastní z Hor drží dva dvory, jeden v Horách a druhý ve Voraticích (Obraticích), koupený od Jana Hrubého.
2. svobodství: dvůr drží Jan Zákostelní z Hor.

Horní Hrachovice [Hrachovice] - Bechyňský kraj

1. svobodství: Petr Vavák drží dvůr ve vsi Hrachovicích.
2. svobodství: Jiřík a Jan bratří z Hrachovic drží dvůr ve vsi Hrachovicích.

Sudoměřice u Tábora [Sudiměřice] - Bechyňský kraj

1. svobodství: 2 dvory v Sudoměřicích drží Václav, Řehoř, Mikuláš a Jakub, bratři vlastní Straňákové.
2. svobodství: dvůr Daniela Šišky.

Prudice - Bechyňský kraj

Martin Čeněk drží dvůr ve vsi Prudicích.

Hoštice - Bechyňský kraj

1. svobodství: Martin syn Viků (sprv. pravd. Matěj syn Mikův) drží dvůr svobodných ve vsi Hošticích a v Mitrovicích.
2. svobodství: dvůr vlastní Petr z Hoštic.

Slapsko [Slabsko] - Bechyňský kraj

V KSv 1 se vyskytuje 2½ svobodství: 1. svobodství drží Petr ze Slabska.
2. svobodství: celý dvůr zde vlastní Kateřina ze Slabska, také „2 člověky“ ve vsi Zářičí a další dvůr ve vsi Lhejšové po manželi svém i se sirotky po něm zůstalými.
3. svobodství: polovinu dalšího dvora drží Václav, dědiník ve vsi Slabsku, ½ míle od Milčína, z druhé poloviny musel platit poddanský úrok neustupovskému pánu, tehdy Kuneši Radimskému ze Slavkova. Kv. S. S. 1542: Václav dědiník ze Slabska sám sobě a dědicům svým klade.

Mutice - Bechyňský kraj

1. svobodství: Havel a Pavel, bratři nedílní Svatošové z Mutic drží dvůr poplužní ve vsi Muticích u Vožice (psáno chybně v Kouřimském kraji) a něco že přikoupili od pana Bohuslava Těmína. Kvat. trh. 1518: Jan Pšenička z Mutic Svatošovi. Kvat. trh. 1532: Bohuslav Těmín z Těmic Svatošovi z Mutic. Kvat. trh. 1543: Bohuslav Těmín Svatošovi z Mutic.
2. svobodství: dvůr bratrů Bartoně a Jana ve vsi Muticích a 5/4 polí v Křtěnovicích.
3 svobodství: dvůr Petra Zemana ve vsi Muticích.

Křtěnovice [Křenovice] - Bechyňský kraj

Jako svobodství se zde uvádí 5/4 polí v Křtěnovicích, které náleželo bratrům Bartoňovi a Janovi z Mutic.

Moraveč [Moravce] - Bechyňský kraj

Jiřík, Jan a Vondra bratři vlastní drží dvůr ve vsi Moravcích.

Krasovice [Krasejovka, ves Krasejovská] - Bechyňský kraj  (nejasná topografie vsi Krasejovské)

Jan Bican i na místě bratří svých nedílných jménem Šebestiana, Alexyho, Antonie a Diviše drží dvůr ve vsi Krasejovské, ½ míle od Vlašimě. Týž Jan jest dědičný pana Skuhrovského a před několika léty pode pánem usedlý ve vsi Labech a ještě za držení Táborských téže vsi Lab.

(Pozn.: J. Vaniš i A. Profous směřují ves do Krasejovky u Č. Krumlova, což ale není „½ míle od Vlašimě“. Zatím ponechávám nevyřešeno a prolnuto s Krasovicemi z Kouřimského kraje.)

Záříčí u Ml. Vožice - Bechyňský kraj

1. svobodství: Mikuláš ze Zářičí drží dvůr ve vsi Zářičí.
2. svobodství: „dva člověky“ zde vlastní Kateřina ze Slabska, která držela ještě dvory ve Slabsku a Lhýšově.

Býšov [Bejšovice] - Bechyňský kraj

Matěj Bejšův drží dvůr ve vsi Bejšovicích koupený od Prokopa Hejlovce r. 48.

Úraz [Ourazy] - Bechyňský kraj

Matěj Vaškův i na místě bratří svých drží dvůr ve vsi Ourazech.

Sedlečko - Bechyňský kraj

Jakub z Ježova dvůr dvůr sám o sobě ležící, jménem Sedleček.

Záhoří u Miličína [Záhoří] - Bechyňský kraj

dvůr drží Jan a Jakub bratří ve vsi Záhoří.

Nedvědice - Bechyňský kraj

Petr z Nedvědice drží dvůr ve vsi Nedvědici.

Horní Střítež [Střítež] - Bechyňský kraj, Vltavský kraj, Kouřimský kraj

1. svobodství: dvůr zde drží Václav ze Stříteže, ½ míle od Milčína (zapsáno ve Vltavském kraji).

2. svobodství: Václav a Havel bratři [z] Střítěže drží dvůr poplužní ve vsi Střítěži, ½ míle od Milčína (psané do Kouřimského kraje). Kv. S. S. 1546: Václav a Havel bratři [z] Střítěže sami sobě.
3. svobodství: popluží ve vsi Stříteži (½ míle od Miličína) drží Pavel Havel a Václav, poddaní pana Těmína.

Jickovice [Ježkovice, Věčkovice, Víckovice, Jiřkovice] - Bechyňský kraj, Vltavský kraj

Kateřina ve vsi Ježkovicích (?) na místě svém a na místě Alžběty sestry své drží dvůr ve vsi Věčkovicích (Vlčkovicích?) u samého Zvíkova.

Chvojínek [Chvojov] - Bechyňský kraj, Vltavský kraj

Jiřík Sazyma drží dvůr ve vsi Chvojově.

Tuchonice - Bechyňský kraj

Václav Tuchonický drží dvůr a svobodství ve vsi Tuchonicích.

Neštětice - Bechyňský kraj (zaniklá ves, nejasná topografie)

Petr a Václav bratří Skaláři z Tupé (Tupesy?, Stupčic?) vlastní „dva člověky“, jednoho v Oujezdě a druhého v Neštovicích (Neštěticích?).
(Pozn.: Müller směřuje vec do Neštětic u Neveklova, J. Vaniš směřuje „Neštovice“ do Nazdic, A. Profous je považuje za zaniklou ves u Chotětic.)

Vysoká Lhota - Bechyňský kraj (nesprávně Vltavský kraj)

Václav a Jiřík bratří vlastní, lidé poddaní páně Malovcovi, svobodství, totiž louky, lesy a pole při Vysoké Lhotě, ¼ míle od městečka Kamene.

Velké Heřmanice - Bechyňský kraj

Jan dědiník, poddaný pana Smila Hodějovského, drží dvůr svobodný ve vsi Velkých Heřmanicích.

Velký Ježov - Bechyňský kraj

1. svobodství: Václav dědiník drží dvůr ve vsi Velkém Ježově.
2. svobodství drží Martin z Velkého Ježova.
3. svobodstvím je dvůr Jíry (patrně Albrechtů) z Velkého Ježova. Kv. S. S. 1542: Albrecht z Velkého Ježova.
4. svobodství: Jíra z Velkého Ježova drží dvůr ve Velkém Ježově. Kv. S. S. 1543: Margeta a Jiřík z Velkého Ježova.

Lhotka (n. Cerekvicí) - Bechyňský kraj (nejasná topografie)

Jan Vůle z Cerekvice drží dědictví ve vsi Lhotce nad Cerekvicí, dvůr poplužní.
(Pozn.: A. Profous spojuje tuto Lhotku s Lhotkou Čížkovcovou, což je dnes Hanuska.)

Hodějovice - Bechyňský kraj

Jíra Prchal z Vostřetic a Václav Nápravník z Hodějovic drží dva dvory svobodné, jeden, který slove na Vostřeticích, sám o sobě ležící, ½ míle od Pelhřimova. Oba dědiníci jsou svobodníci, ale jsou osobně přikázáni (berní) panu Adamovi z Říčan, přičemž na svobodství ten nemá žádné právo jakkoli sahat.

Stanovice - Bechyňský kraj

Jan Viliš drží dvůr svobodný ve vsi Stanovicích, sám je ale osobně přikázaný panu Adamovi z Říčan, přičemž na svobodství ten nemá žádné právo jakkoli sahat.

Poříčí - Bechyňský kraj

Jan a Jakub, sirotci nebožtíka Říhy Poříčského, drží dvůr ve vsi Poříčí sám o sobě.

Krasíkovice - Bechyňský kraj

Jan z Krasikovic drží dvůr ve vsi Krasikovicích, ½ míle od Pelhřimova

Lipice - Bechyňský kraj

Jíra z Lipice drží dvůr ve vsi Lipci.

Ti tři (Müller se domnívá, že posléz jmenovaní tři - tedy 2 svobodství v Onšovicích a Vaňkovo ve Lhotkách výše) zprávu dávají, že jsou panu Adamovi Říčanskému povinnost slíbili při Hromnicích léta 1550. A jiným pánům předešlým jsou toho nikdyž ani předkové jich nečinili, ani jim co platili kromě té berně, která na ně uložena byla, jakož jiní manové dávají Jeho Královské Milosti podle země svolení. Tito lidé páně Říčanského poddaní jsou, jakž pán zprávu dal, a pánu ty koně, když se jim rozkáže, že drží k ruce jeho a ne k Jeho Mil. Královské.
 


Onšovice - Bechyňský kraj

1. svobodství: Jíra Rohovec z Vonšovic drží dvůr ve vsi Vonšovicích, ½ míle od Pelhřimova.
2. svobodství: Augusta z Vonšovic oznámil, že drží dvůr ve vsi Vonsovicích, ½ míle od Pelhřimova.

Lhotka (u Pelhřimova) [Dlouhá Lhota] - Bechyňský kraj

Vaněk dvořák drží dvůr ve vsi Lhotkách, ½ míle od Pelhřimova.

Pobistrýce [Pobistrovice] - Bechyňský kraj

1. svobodství: Vondra Vomastek drží dvůr ve vsi Pobistrovicích, ½ míle od Pelhřimova.
2. svobodství drží Jan z Volešiny, dvůr ve vsi Pobistrovicích.
Ti všichni (patrně tito dva z Pobistrýce) zprávu dávají, že jsou panu Vlachyňovi Leskovcovi předkové jejich člověčenství i oni z nějakého musení jsou slibovali, nemajíce k tomu moci. Než předkové jejich ani oni sami nižádnými povinnostmi prve předešlým pánům povinni nebyli. Než jakož jiní manové, nyní na nich toho potahujíce, mu berni dávat, které na ně uloží, musejí a koně jakoby měli k potřebě JMti K., též mu kupovat musejí. Kteréž k svému užitku obracuje a při tom, přijde-li tažení neb potřeba, že podruhé na nich toho potřebuje.

Markvarec - Bechyňský kraj

Jan Dvořák drží dvůr ve vsi Markvarci, koupený od nějakého Petra. Ten zprávu dává, že jest člověčenství slíbil panu Janovi Leskovcovi, než že jest žádných poplatků ani robot nečiní kromě kůň vydává k potřebě Jeho Milosti Královské, když naň uloženo jest.

Pravíkov [Pravice] - Bechyňský kraj

1. svobodství: Jan Prasů drží dvůr ve vsi Pravicích, ½ míle od Pelhřimova.
2. svobodství: Václav Jíša dvůr ve vsi Pravicích.
Ti dva zprávu dávají, že jsou člověčenství slíbili panu Chvalovi Leskovcovi z Kamenice, než že žádných poplatků ani robot nečiní kromě po koni vydávají k potřebě JKMti, když na ně vloženo jest.

Chlístov [Chlistov] - Bechyňský kraj, Kouřimský kraj

Vondřej z Hojšína drží dvůr v Chlístově + ke svému dvoru „pole v hromadu od Milčína“ (Miličína).

Výskyty pouze v zemských rejstřících

Jeníčkova Lhota [Pňová Lhota] - Bechyňský kraj

1545: v DZ 250 J4: dvůr zde drží dědiníci Jiřík a Jan Sedloňové z Pňové Lhoty.

V kraji je i celá řada svobodství, která nejsou evidována v KSv 1, ale v různých berních rejstřících z pozdější doby se vyskytují. K vyhledání je vám nápomocen celkový přehled míst.
U některých míst se ani za pomoci topografie svobodníků Jaroslava Vaniše nepodařilo přesně stanovit polohu místa. Pokud dokážete tuto informaci doplnit, kontaktujte mě.
Kurzívou jsou zapsána pravděpodobná nesvobodnická držení svobodného majetku a vpisky, které Müller ponechal ve svém seznamu.
Vysvětlivka: Kv.S.S. = Kvaterny, kde sami sobě kladou.

Zdroje:
Müller, Václav. Svobodníci. Praha: Nákl. kr. české společnosti nauk, 1905. Dostupné online.
Vaniš, Jaroslav. Svobodníci na Podblanicku v letech 1550-1620. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 30-2/1990. Muzeum okresu Benešov, 1990. s. 153-185.
Profous, Antonín, Šmilauer, Vladimír a Svoboda, Jan. Místní jména v Čechách: jejich vznik, pův. význam a změny. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1947-1960. 5 sv.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!