Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Držitelé svobodství v Čechách roku 1550 - Vltavský kraj

Kompletní rozpis držení svobodného majetku ve Vltavském kraji roku 1550 z knih svobodnických 1 (KSv 1 - výkazy v tomto kraji jsou do r. 1595). Mějte prosím na paměti, že historické zápisy jsou často neúplné a co do jmen či míst značně zkomolené a nepřesné. Pokud není uvedeno jinak, je zápis z roku 1550.

Řehovice - Vltavský kraj

Jan a Havel bratří Skydánkové dvůr ve vsi Řehovicích, blízko od Maršovic.

Bolechovice - Vltavský kraj

1. svobodství: dvůr poplužní drží Petr Marků.
2. svobodství: dvůr drží Bartoň Vilas a bratří jeho z Bolechovic.

Malkovice [Valkovice] - Vltavský kraj

​Jan Vilas z Hulína drží svobodný dvůr ve vsi Valkovicích. V dalších berních rejstřících do roku 1620 se již nevyskytuje.

Hulín [Hora sv. Jana] - Vltavský kraj

Týž Jan Vilas z Hyrlína (opraven: z Hulína) drží dvůr na Hoře sv. Jana spolu s Bartoněm, Petrem, Jiříkem a jinými dětmi a syny nebožtíka Matěje Vilasa (pozn.: neznámá topografie „Hory sv. Jana“, J. Vaniš ji situuje přímo do Hulína.)

Zahrádka - Vltavský kraj

1. svobodství: Martin Žáků ze Zahrádky drží dvůr ve vsi Zahrádce,.
2. svobodství: Martin Vlk dědiník drží dvůr ve vsi Zahrádce u Vojkova.
3.-4. svobodství: Jira a Mikuláš dědiníci ve vsi Zahrádce na místě otce svého dva dvory ve vsi zahrádce, míli od Sedlčan.

Skuhrov - Vltavský kraj

Jan a Pavel bratří Tobolkové ve vsi Skuhrově i na místě bratří svých drží dvůr ve vsi Skuhrově, míli od Sedlčan.

Podmaršovice [Zalohov, Zaluhov] - Vltavský kraj

Jan Zaloha dědiník ze Zalohovar (?) a v Zalohově drží dvůr sám o sobě.
(Pozn.: Topografie Zaluhova je výsledkem bádání J. Vaniše.)

Petrovice - Vltavský kraj

1. svobodství: Adam Urychů [Brychů] drží dvůr ve vsi Petrovicích.
2. svobodství: Jan a Mikuláš bratří vlastní Táborové drží dvůr ve vsi Petrovicích, 1½ míle od Sedlčan, koupený od pana Jana Voračického z Paběnic.

Šanovice [Spanovice, Šemová] - Vltavský kraj

Simeon, Petr a Jíra z Panovic drží dvůr ve vsi Spanovicích čtvery hony od Selčic (Sedlec-Prčice).

Kosoř - Vltavský kraj

Jakub z Kosoře drží dvůr ve vsi Kosoři a mlýn pustý při téže vsi, ½ míle od kláštera Zbraslavského. V bílých menších zápisných L. 27: Anna, dcera někdy Prokopa z Kosoře, postoupila dědictví své po otci svém Prokopovi manželi svému Petrovi z Kosoře a dědicům jeho, jimž jest dlužna 50 kop gr. čes. Kdyby zemřel Petr dříve než ona, má připadnouti statek opět na ni. Kterémužto ve dsky kladení Vladislav z boží milosti český král ráčil dáti své povolení. Posel k dskám zemským byl jest Pavel z Jenštejna z pánů vypravuje svrchu psané věci, od nadepsaného pana krále k tomu zvláště vyslaný. Stalo se léta 1486 ve středu po Zvěstování Panny Marie. Výpis vydán od desk r. 1534.

Ředice - Vltavský kraj

Vávra Bartoňův z Ředic, míli od Sedlčan, na místě svém a Jana a Matěje bratří svých drží dvůr ve vsi Ředicích.

Zlučín [Žlunín, Zlunín] - Vltavský kraj

Matěj Mašek ve Zlučíně drží dvůr ve vsi Zlučíně u Zahořan.

Zahořany - Vltavský kraj, Kouřimský kraj

1. svobodství: Heřman Píša v Zahořanech drží dvůr poplužní ve vsi Zahořanech po předcích, také přikoupil nějaké porostliny od paní Hedviky, dcery Vonše Štítného. Kv. S. S. 1543: Anna z Čečkova dvůr v Zahořanech, na kterém sedí Heřman syn její, sobě a synům svým klade.

2. svobodství: Jan Kolman (pozn. in marg.: náleží do kraje Vltavského) drží dvůr ve vsi Zahořanech blízko od Drachkova. Kv. S. S. 1544: Jan Kolman ze Zahořan sám sobě.

3. svobodství: drží Dorota ze Zahořan dvůr ve vsi Zahořanech. Kvat. menší zápisný 42: Mandalena z Zahořan Dorotě z Zahořan.

4. svobodství: Václav Šiška ze Zahořan drží ½ dvoru v Zahořanech.

Kotýřina [Chotěřina] - Vltavský kraj, Prácheňský kraj

1. svobodství: Václav Mladší a Matěj bratří vlastní z Chotěřiny drží dvůr a mlýn ve vsi Chotěřině, míli od Milířská (Milevska).
2. svobodství: Matěj a Jan bratři drží dvůr ve vsi Chotěřině, míli od Milířská (Milevska) - psáno do Prácheňského kraje.

Řenkov [Řemkov] - Vltavský kraj

Jan, Adam a Jiřík v Lašovicích drží dvůr ve vsi Řemkově.

Hatov - Vltavský kraj

Vavřinec z Hatova dvůr a „poustky“ ve vsi Hatově, půl čtvrti míle od Červeného Oujezdce. V dalších berních rejstřících se již nic nevyskytuje.

Nehonín - Vltavský kraj

Jan z Nehonína blízko u Jistebnice, poddaný páně Popelů, drží dvůr svobodný ve vsi Nehoníně po manželce své.

Veselíčko [Veselí] - Vltavský kraj

Matěj Chalupa ve vsi Veselí na místě svém a na místě Jiříka a Jakuba strejců svých drží dvůr ve vsi Veselí, míli od Sedlčan.

Měšetice - Vltavský kraj

Jan Mrakšův drží dvůr ve vsi Měšeticích, míli od Sedlčan. V dalších berních rejstřících se již nic nevyskytuje.

Dvorce - Vltavský kraj

Jan Kolínko drží dvůr ve vsi Dvorcích, ½ míle od městečka Prčice. V dalších berních rejstřících se již nic nevyskytuje.

Chlum - Vltavský kraj

Jiřík a Vondřej bratří Hladkovci [Kladkovci] drží dvůr ve vsi Chlumu, 4 míle od Jistebnice.
(Pozn.: Asi chyba, správně je to ¼ míle od Jistebnice.)

Ješetice - Vltavský kraj

1. svobodství: Jan Zeman dědiník drží dvůr ve vsi Ješeticích, ½ míle od Milčína.
2. svobodství: Vondřej z Ješetic drží dvůr ve vsi Ješeticích, ¼ míle od Milčína.

Živohošť [Živhošť] - Vltavský kraj

Vaněk z Živhoště, poddaný páně Šternberka, drží dvůr míli od Sedlčan. V dalších berních rejstřících se již nic nevyskytuje.

Ouštice [Oustí, Auštice, Zámostice?] - Vltavský kraj

1. svobodství: Václav Marsa z Oustí drží dvůr ve vsi Oustí, ½ míle od Netvořic.
2. svobodství: Matěj z Ouštic (jinde: Toušic) drží dvůr ve vsi Zámosticích (neznámá topografie, J. Vaniš ji situuje poblíž).

Radslavice [Raclavice] - Vltavský kraj

1. svobodství: Matěj, Václav, Blažek a Šimon bratři z Radslavic drží dvůr ve vsi Radslavicích, ½ míle od Neveklova.
2. svobodství: Mandalena z Radslavic drží dvůr ve vsi Radslavicích u samého Tloskova.

Chleby - Vltavský kraj

Jan Rubacz [Kubač] drží dvůr ve vsi Chlebích, míli od Benešova.

Červený Újezd [Červený Újezdec] - Vltavský kraj, Bechyňský kraj

1. svobodství: Vavřinec z Oujezdce drží dvůr ve vsi Červeném Oujezdci, ½ míle od Milčína.
2. svobodství: Jan syn Kubův z Červeného Oujezdce drží dvůr, půl míle od Milčína.

3. svobodství: „jednoho člověka“ zde vlastní Petr a Václav bratří Skaláři z Tupé (Stupčic?) (druhého v Neštěticích - pozn.: je zde možnost, že jde o Vysoký Újezd, ale tento mi přijde vzhledem k poloze Stupčic pravděpodobnější).

Přibyšice - Vltavský kraj

Jiřík z Přibyšic drží dvůr ve vsi Přibyšicích, ½ míle od Benešova.

Hodětice - Vltavský kraj

Martin a Jan bratří dědiníci v Hoděticích drží dvůr ve vsi Hoděticích, míli od Sedlčan. V dalších berních rejstřících se již nic nevyskytuje.

Chrastava [Chrastov] - Vltavský kraj

Jan a Anna sestra jeho ve vsi Chrastově, drží dvůr ve vsi Chrastově (!), ¼ míle od Sedlčan. V dalších berních rejstřících se již nic nevyskytuje.

Teletín - Vltavský kraj

1. svobodství: Tomáš Hosták drží dvůr ve vsi Teletíně, ½ míle od Netvořic.
2. svobodství: Martin Marsa drží dvůr ve vsi Teletíně.

Lhotka (n. Strážovicí) [Lhotka Voserovka] - Vltavský kraj

Jan Zedník z Nevelkova na místě Jana ze Lhoty Voserovky drží dvůr jménem Lhotka nad Stražovicí Voserovka.

Číšťovice [Češťovice] - Vltavský kraj

Jiřík, Martin a Mikuláš bratří Beranovic i na místě Anny tety své drží dvůr ve vsi Češťovicích, ½ míle od Votic. V dalších berních rejstřících se již nic nevyskytuje.

Loutí - Vltavský kraj

Jindřich z Loutí drží dvůr ve vsi Loutí, ½ míle od Netvořic.

Tikovice [Čechovice] - Vltavský kraj

Prokop dvůr ve vsi Čechovicích, ¼ míle od Neveklova.

Nahoruby - Vltavský kraj

1. svobodství: Kříž (= Kristián) z Nahorub, poddaný páně Votického, na místě Doroty, manželky své, drží dvůr ve vsi Nahorubech.
2. svobodství: Margeta z Nahorub, vdova po Václavovi Vacheltovi, i na místě Jana a Matěje synů svých drží dvůr ve vsi Nahorubech a nějakou dědinu od Voračického (jinde k tomu: Jana z Paběnic) koupenou.

Božetín - Vltavský kraj

Petr Červ ze vsi Božetína drží dvůr ve vsi Božetíně, 1½ míle od Tábora dvě „poustky“ ve vsi Záběhlicích. Jest svobodníkem a dělá se zemanem.

Klokočov - Vltavský kraj

Matěj Klokočovský drží svobodství v Klokočově i na místě bratří a strejců svých nedílných a let nemajících. (Výkaz do 1614.) Toto svobodství koupil pan Kryštof Vochovský a na Smilově, potom to prodal dobré paměti panu Janovi z Říčan a na Beztahově.

Kamenná Lhota - Vltavský kraj

Jakub Vilas z Kamenné Lhoty drží dvůr ve vsi Kamenné Lhotě, 1½ míle od Sedlčan.

V kraji je i celá řada svobodství, která nejsou evidována v KSv 1, ale v různých berních rejstřících z pozdější doby se vyskytují. K vyhledání je vám nápomocen celkový přehled míst.
U některých míst se ani za pomoci topografie svobodníků Jaroslava Vaniše nepodařilo přesně stanovit polohu místa. Pokud dokážete tuto informaci doplnit, kontaktujte mě.
Kurzívou jsou zapsána pravděpodobná nesvobodnická držení svobodného majetku a vpisky, které Müller ponechal ve svém seznamu.
Vysvětlivka: Kv.S.S. = Kvaterny, kde sami sobě kladou.

Zdroje:
Müller, Václav. Svobodníci. Praha: Nákl. kr. české společnosti nauk, 1905. Dostupné online.
Vaniš, Jaroslav. Svobodníci na Podblanicku v letech 1550-1620. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 30-2/1990. Muzeum okresu Benešov, 1990. s. 153-185.
Profous, Antonín, Šmilauer, Vladimír a Svoboda, Jan. Místní jména v Čechách: jejich vznik, pův. význam a změny. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1947-1960. 5 sv.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!