Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Čankov (Čankovský mlýn)

Základní informace
Historické zařazení:Plzeňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemný záznam je z roku 1398 ...Petrus de Czankow, juratus in Straž... (Petr z Čankova).

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Čankov (Čankovský mlýn), Plzeňský kraj

Frydrych Freilich, Stefan Steiner, Jakub Vávra, Jan Rudolf z popluží Čankova
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Čankov (Čankovský mlýn), Plzeňský kraj

Fridrich Frelich, Štefan Štejnec (Steiner), Jakub Vávra (Vávra Jakeš) a Jan Rudolf půl popluží Čankova
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Čankov (Čankovský mlýn)/Čeňkov, Plzeňský kraj

kněz Jan Flaxius star. z Čeňkova i na místě jiných držitelů pozůstalého popluží Čenkova při městě Stráži, svobodníci Josef Flaxius, Jakub Vávra, Štefan Šteiner, Kašpar Heřman a Jiřík Hofner; ti všichni plati berni za 1 (nebo 2) svobodné dvory
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Čankov (Čankovský mlýn), Plzeňský kraj

Flaxiusovi v Naystättlu
(tento záznam je označen jako pravděpodobné nesvobodné držení svobodného majetku)
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Čankov (Čankovský mlýn)/Čenkov, Plzeňský kraj

Neustadler Bürger (Čenkovský dvůr).
(tento záznam je označen jako pravděpodobné nesvobodné držení svobodného majetku)
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!