Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Čelivo

Základní informace
Alternativní název:Čelejov
Historické zařazení:Kouřimský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Buchov (1,3 km), Veliš (2,9 km), Sedlečko (u Veliše) (3,6 km), Pazderná Lhota (4,5 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka je z roku 1370 ...censum in Czelew...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Čelivo/Čelejov, Kouřimský kraj

Havel z Čelejova drží dvůr ve vesci Čelejově po otci svém Kv. S. S. 1550: Havel z Čelejova sám sobě.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Čelivo, Kouřimský kraj

Havel ze vsi Čeleva
přejít na záznam v soupisu

V dalších berních rejstřících se již nic nevyskytuje.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!