Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Březí

Základní informace
Historické zařazení:Prácheňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz (nejasná topografie)
Svobodství v okolí:Jehňedno (4,0 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Březí, Prácheňský kraj

Dorota Malšova z Březí
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Březí, Prácheňský kraj

2 svobodství - Viktorín Valeš z Břízy, Dorota Valšova z Březí
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Březí, Prácheňský kraj

Jan Toman, svobodník, platí berni z 1 dvora
přejít na záznam v soupisu

Dvůr přechází do vlastnictví rodu Kaleniců z Kalenice a na Škvořeticích1).

Zdroj
1) Krajník, Eduard. Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách. Praha: Národní archiv, 2022. V prodeji.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!