Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Borová Lhota

Základní informace
Alternativní název:Březná Lhota
Historické zařazení:Kouřimský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Nespeky (1,5 km), Vysoká Lhota (1,5 km), Přestavlky (u Čerčan) (4,7 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je v podobě zápisu z roku 1358 ...Mladotě et Jesconis de Lhota ad E. in Pissel...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Borová Lhota/Březná Lhota, Kouřimský kraj

Jan a Petr Hubovic, bratři vlastní, drží dvůr v Březné Lhotě u Poříčí po předcích svých po nějakém Mikuláši Jiřánkovi z Jelče. Dva rejstříky: Kvat. trh. 1503: Mikuláš řečený Jiránek z Jelče Janovi. Kv. S. S. 1545: Jan a Petr z Březné Lhoty sobě obnoviti dali. Na třetím rejstříku Jan, Václav bratři z Krsovic Jakubovi. Dále ukázali list, dle něhož Jan Lešanský z Krsovic a na Lešanech prodal plat svůj v Bratřivých (Bratřejově?) 42 gr. platu ročního na člověku ze vsi Přestavlk Kubovi Hubovi a slibuje mu to ve dsky vložiti léta 1507 na den sv. Kateřiny.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Borová Lhota/Březná Lhota, Kouřimský kraj

2 svobodství - Petr Hubin z Březné Lhoty a Jan Hubin z Březné Lhoty.
přejít na záznam v soupisu

Roku 1587 kupuje dvůr Březnou Lhotu Jiřík Přibyšický z Přibyšic a na Vysoké Lhotě.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!