Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Doubravice

Základní informace
Historické zařazení:Kouřimský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Ovčáry (zaniklá ves) (3,8 km), Čenětice (3,8 km), Čestlice (3,8 km), Osnice (4,2 km), Krsovice (zaniklá ves) (4,5 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka je z roku 1052 ...Brecizlaus dux ecclesie Boleslav,donat custodes Nadubirauici...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Doubravice, Kouřimský kraj

Jan Doubravský i na místě Havla a Václava bratří svých nedílných drží dvůr poplužní svobodný ve vsi Doubravici 2 míle od Prahy. Kv. S. S. (?): Jan, Řehoř, Havel a Václav bratři z Doubravice sami sobě zase.
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!