Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Dunovice

Základní informace
Historické zařazení:Prácheňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Paračov (3,7 km), Humňany (5,0 km)

K této obci zatím nejsou k dispozici žádné články či poznámky, následuje automaticky generovaný výtah ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Dunovice, Prácheňský kraj

Šťastný (= Felix) Střelec drží dvůr ve vsi Dunovicích, míli od Vodňan. Na to ukázal vejpis od desk: Jan Stebňák z Čechtic přiznal se před úředníky pražskými, že dědinu svou v Dunovicích, dva dvory poplužní, jeden osedlý, druhý pustý dvůr kmetci, na kterém sedí Vítek, který platí 51 gr., prodal Ondřejovi Střelci z Písku za 130 kop. Spraviti má toliko sám prodávající před každým člověkem a právem zemským. Ku kterémuž ve dsky kladení král Jiří dal jest povolení a poslem k deskám byl Jetřich z Janovic a z Chlumce, od pana krále zvláště k tomu vyslaný. R. 1461 v pátek před sv. Benediktem. Vejpis z desk vydán 1461.
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!