Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Hořepník

Základní informace
Historické zařazení:Čáslavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Malíkovice (zaniklá obec) (1,7 km), Kyjov (2,3 km), Arneštovice (2,3 km), Radějov (3,0 km), Přáslavice (3,3 km), Lesná (3,6 km), Babice (4,9 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka pochází z roku 1252 ...Bedřich de Horupnik...

Roku 1543 si někteří občané z Hořepníka nechali obnovit vklady na okolní role a louky, a ty pak roku 1550 přihlásili jako svobodství, byť sami již byli poddanými tehdejšího majitele města Jindřicha Kekuleho z Stradonic. Nejde tedy o typické svobodníky1). Viz též ves Kyjov.

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Hořepník, Čáslavský kraj

1. svobodství: Matěj Máša drží dvůr pustý po předcích při městečku Hořepníku. Kv. S. S. 1543: Matěj sám sobě klade.
2. svobodství: Matěj z Hořepníka, poddaný pana Henrycha Kekule, drží 2 louky svobodné po předcích u městečka Hořepníka. Kv. S. S. 1543: Matěj z Hořepníka sám sobě zase obnovil.
3. svobodství: Václav Prška, Václav Kožešník, Pavel Rájek a Margeta Rájová, poddaní páně Kekulovi z městečka Hořepníka, drží „9 člověků“ ve vsi Třemicích, ½ míle od Kamenice (pravd. Těmice), a nějaké role a louky při městečku Hořepníku. Kv. S. S. 1543: Jan Rájek z Hořepníka obnovuje sobě své dědictví.
4. svobodství: Margeta Rájová, poddaná páně Kekulova z Hořepníka, drží svobodství na lukách a rolích u Hořepníka. kv. S. S. 1543: Jan Rájek, Margeta a Barbora obnovují sobě zase.
5. svobodství: Mikuláš Studničků drží dvůr při městečku Hořepníku. Kv. S. S. 1543: Mikuláš Studničků sám sobě klade.
6. svobodství: Jan syn Václava mlynáře z Hořepníka drží dvůr po předcích v městečku Hořepníku. Kv. S. S. 1543: Jan syn Václava mlynáře z Hořepníka sám sobě klade.
(tento záznam je označen jako pravděpodobné nesvobodné držení svobodného majetku)
přejít na záznam v soupisu

Zdroj
1) Krajník, Eduard. Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách. Praha: Národní archiv, 2022. V prodeji.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!