Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Hodějovice

Základní informace
Historické zařazení:Bechyňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Krasíkovice (2,2 km), Pobistrýce (2,8 km), Poříčí (2,8 km), Lipice (3,2 km), Pelhřimov (4,3 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1379 ...Hodycyouicz ... archepi ad Reczicz...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Hodějovice, Bechyňský kraj

Jíra Prchal z Vostřetic a Václav Nápravník z Hodějovic drží dva dvory svobodné, jeden, který slove na Vostřeticích, sám o sobě ležící, ½ míle od Pelhřimova. Oba dědiníci jsou svobodníci, ale jsou osobně přikázáni (berní) panu Adamovi z Říčan, přičemž na svobodství ten nemá žádné právo jakkoli sahat.
přejít na záznam v soupisu

Ze vsi Vostřešice zbyla jen samota zvaná „K Prchalovům“1).

Zdroj
1) Krajník, Eduard. Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách. Praha: Národní archiv, 2022. V prodeji.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!