Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Holušice

Základní informace
Historické zařazení:Čáslavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Horní Rápotice (1,9 km), Chvalkovice (2,3 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Holušice, Čáslavský kraj

1. svobodství: Jan Petrův ze vsi Speřic drží dvůr a lán dědiny svobodný ve vsi Holušicích, míli od Lipnice, po předcích. Kv. S. S. 1548: Jan Petrův ze Speřic vložil sobě v dsky dvůr v Holušicích a lán dědiny.
2. svobodství: týž Jan Petrův na místě Jana z Holušic, poddaný pánů Trčků, drží dvůr svobodný ve vsi Holušicích, míli od Lipnice, po otci svém. Ukázal rejstřík: Jan z Holušic prodal Mikuláši odtud z Holušic.
přejít na záznam v soupisu

V berních rejstřících 1557-1620 se nic nevyskytuje.
(Pozn.: Vaniš nesprávně spojil Holšice a Holušice v jedno.)

© 2022 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!