Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Hradištko (zaniklé)

Základní informace
Alternativní název:Hradiště
Historické zařazení:Kouřimský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Poznámka:Zaniklá tvrz a dvůr u Vinoře (Praha).
Svobodství v okolí:Vinoř (Praha) (1,1 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o Hradišti je z roku 1396 ...Jessco de Hradistka dictus Hradistko...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Hradištko (zaniklé), Kouřimský kraj

Bartoň z Hradištka drží dvůr poplužní Nové Hradištko, 1½ míle od Prahy. Kv. S. S. 1543: Ondřej a Bartoň bratři ze vsi Gbela (Kbel), synové někdy Jaroše odtudž, přiznali se před úředníky pražskými, že dědictví jejich, totižto Hradiště tvrz, dvůr poplužní…, které jsou od starodávna užívali, to co někdy otci jejich Jarošovi náleželo... (Zápis dlužné berně až do r. 1614).
Později se připomíná s berní Adam z Vinoře z dědiny svobodné, kterou od Bartoloměje z Hradištka koupil…
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!