Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Kácova Lhota

Základní informace
Alternativní název:Kačkova Lhota
Historické zařazení:Kouřimský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Petroupec (2,1 km), Čeňovice (2,2 km), Petroupim (2,5 km), Věřice (3,3 km), Tatouňovice (3,6 km), Soběhrdy (3,9 km), Mačovice (3,9 km), Dlouhé Pole (5,0 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1387 ...in villa Kaczkowa Lhota Jarko Nuzyerz decessit...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Kácova Lhota, Kouřimský kraj

Blažek z Kačkovy Lhoty míli od Benešova drží dvůr poplužní ve vsi Lhotě. Kv. S. S. 1543: Blažek z Kačkovy Lhoty sám sobě.
přejít na záznam v soupisu

V dalších berních rejstřících, ani berní rule se již nic nevyskytuje.

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Kácova Lhota, Kouřimský kraj

Jiří Hyna (dvůr č.p. 1), sirotci Stibůrkovi (usedlost č.p. 5, židovská chalupa I.), Pavel Hyna (chalupa č.p. 13).
přejít na záznam v soupisu

Pozn.: Topografie stanovena dle Profouse.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!