Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Krasoňovice

Základní informace
Historické zařazení:Čáslavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz (nejasná topografie)
Svobodství v okolí:Žichovice (4,3 km), Budkovice (4,5 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o této vsi je z roku 1384 ...in villa Crassonyewiczích W. et Sdenco decesserunt, proclam. in Czasslauiam — Petrus de Crassonyewicz...

Původní vklad na poplužní dvůr v Krasoňovicích si roku 1544 nechali obnovit bratři Michal, Jan a Martin z Krasoňovic1).

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Krasoňovice, Čáslavský kraj

Dvůr drží Johanka svobodnice z Krasoňovic. Zůstala dlužna berni 1584 – 1614. (Poznámka pod výkazem dlužných berní:) Držitel téhož svobodství urozený pán pan Purghart Střela z Rokyc a na Crhenicích.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Krasoňovice, Čáslavský kraj

pí. Johanka Šonovská z Šonova a v Krasonovicích (zápis uveden v rytířském stavu)
přejít na záznam v soupisu

Pozn.: Zemanský rod Střelů se vyskytuje v Cerhenicích na Kolínsku, přičemž Johanka ze Sloupna je matkou Purkharta Střely - možná dědická souvislost.

Příjmí „Krasoňovský“ se v 17. století objevuje v Budkovicích.

Zdroj
1) Krajník, Eduard. Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách. Praha: Národní archiv, 2022. V prodeji.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!