Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Mačovice

Základní informace
Historické zařazení:Kouřimský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Vlkovec (3,7 km), Kácova Lhota (3,9 km), Petroupec (4,4 km), Petroupim (4,9 km), Tatouňovice (5,0 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Mačovice, Kouřimský kraj

Kateřina z Mačovic oznámila skrze manžela svého Matěje Mačoviského, že drží dvůr ve vsi Mačovicích, ½ míle od Hrádku nad Sázavou. Kv. S. S. 1545: Kateřina z Mačovic dala sobě obnoviti sama.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Mačovice, Kouřimský kraj

Matěj Mačovský z Mačovic nad Vranovem
přejít na záznam v soupisu

Jaroslav Vaniš ve své práci vyvozuje u svobodství posloupnost:

  • Kateřina z Mačovic (1550) — její manžel Matěj Mačovský z Mačovic nad Vranovem (1557) — po něm Bartoň od 1571. V dalších berních rejstřících se již nevyskytuje.

Mezi léty 1611-19 se dvůr dostal do vlastnictví p. Adama z Valdštejna na Hrádku nad Sázavou, nejvyššího hofmistra království Českého.

Doplňkové zdroje
Vaniš, Jaroslav. Svobodníci na Podblanicku v letech 1550-1620. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 30-2/1990. Muzeum okresu Benešov, 1990. s. 153-185.

© 2022 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!