Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Mačovice

Základní informace
Historické zařazení:Kouřimský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Přestavlky (u Čerčan) (2,7 km), Vlkovec (3,7 km), Kácova Lhota (3,9 km), Petroupec (4,4 km), Soběhrdy (4,5 km), Petroupim (4,9 km), Tatouňovice (5,0 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1387 ...in villa Kaczkowa Lhota Jarko dc. Nuzyerz decessit, proclam. in Gurym, Jessco de Maczieuicz nomine Anne relicte Jarkonis defendit...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Mačovice, Kouřimský kraj

Kateřina z Mačovic oznámila skrze manžela svého Matěje Mačoviského, že drží dvůr ve vsi Mačovicích, ½ míle od Hrádku nad Sázavou. Kv. S. S. 1545: Kateřina z Mačovic dala sobě obnoviti sama.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Mačovice, Kouřimský kraj

Matěj Mačovský z Mačovic nad Vranovem
přejít na záznam v soupisu

Mezi léty 1611-19 se dvůr dostal do vlastnictví p. Adama z Valdštejna na Hrádku nad Sázavou, nejvyššího hofmistra království Českého.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!