Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Nesměň

Základní informace
Historické zařazení:Kouřimský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Hryzely (2,4 km), Lhotky (u Kouřimi) (4,9 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je okolo roku 1088 ...Nanezmine (villa, ubi) terra eccl. Wissegrad...

K roku 1550 je v Nesměni veden grunt svobodníka Jakuba Zemana (KSv 1/G17)1).

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Nesměň, Kouřimský kraj

Jakub Zeman drží dvůr ve vsi Nesměni míli od Kouřima. Kvat. trh. 1543.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Nesměň, Kouřimský kraj

Jakub seděním v Nesnění
přejít na záznam v soupisu

V berních rejstřících se již nic nevyskytuje.

Zdroj
Vaniš, Jaroslav. Svobodníci ve středních Čechách v letech 1559-1620. Praha: Ústav československých a světových dějin ČSAV, 1971. (Historickogeografické práce, sv. 1).

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!