Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Obrataň

Základní informace
Alternativní název:Zubrotaje, Obratany
Historické zařazení:Bechyňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Šimpach (2,7 km), Střítež (4,0 km), Lejčkov (4,5 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

První výskyt Obrataně v zápisech se datuje do roku 1365. Název Zubrotaje je pouhou dočasnou zkomoleninou, která se snad vyvinula postupně z Vobratanie - z Uobratajích - Zubrotajích. Původ názvu Obrataň leží v osobním jméně Obratan - Obratanův dvůr - možná jde o zkomoleninu jména Ebr(h)art, jako v případě Obrátic.

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Obrataň/Zubrotaje, Bechyňský kraj

Martin Brožek z Ubradače[!] drží dvůr dědičný ve vsi Zubrotajích.
přejít na záznam v soupisu

V dalších berních rejstřících se již nic nevyskytuje.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!