Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Pecínov

Základní informace
Alternativní název:Peclínov
Historické zařazení:Kouřimský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Dlouhé Pole (3,5 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Pecínov, Kouřimský kraj

Václav Škvor drží dvůr v Peclínově ½ míle od Benešova. Kvat. trh. 1544: Margeta z Liskovce Janovi Škvorovi.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Pecínov, Kouřimský kraj

Jan, Jiřík a Vavřinec bratři Škvorové v Pecínově; navíc i p. Jan Sladký z Peclinovce (uveden v rytířském stavu)
přejít na záznam v soupisu

Jaroslav Vaniš ve své práci vyvozuje u svobodství posloupnost:

  • Václav Škvor (1550) — Jan, Jiřík a Vavřinec bratři Škvorové v Pecínově (1557) — dále uvedení Maceškové z Pecínova však patří do Sedlečka.

Pan Jakub Menšík koupil (později?) to svobodství k ruce Jeho Milosti pana z Rožmberka.

Doplňkové zdroje
Vaniš, Jaroslav. Svobodníci na Podblanicku v letech 1550-1620. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 30-2/1990. Muzeum okresu Benešov, 1990. s. 153-185.

© 2022 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!