Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Pobistrýce

Základní informace
Alternativní název:Pobistrovice
Historické zařazení:Bechyňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Poříčí (1,6 km), Krasíkovice (1,9 km), Hodějovice (2,8 km), Onšovice (4,1 km), Šimonice (u Kletečné) (4,8 km)

K této obci zatím nejsou k dispozici žádné články či poznámky, následuje automaticky generovaný výtah ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Pobistrýce, Bechyňský kraj

1. svobodství: Vondra Vomastek drží dvůr ve vsi Pobistrovicích, ½ míle od Pelhřimova.
2. svobodství drží Jan z Volešiny, dvůr ve vsi Pobistrovicích.
Ti všichni (patrně tito dva z Pobistrýce) zprávu dávají, že jsou panu Vlachyňovi Leskovcovi předkové jejich člověčenství i oni z nějakého musení jsou slibovali, nemajíce k tomu moci. Než předkové jejich ani oni sami nižádnými povinnostmi prve předešlým pánům povinni nebyli. Než jakož jiní manové, nyní na nich toho potahujíce, mu berni dávat, které na ně uloží, musejí a koně jakoby měli k potřebě JMti K., též mu kupovat musejí. Kteréž k svému užitku obracuje a při tom, přijde-li tažení neb potřeba, že podruhé na nich toho potřebuje.
přejít na záznam v soupisu

© 2022 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!