Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Pravíkov

Základní informace
Alternativní název:Pravice
Historické zařazení:Bechyňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Těmice (3,4 km)

K této obci zatím nejsou k dispozici žádné články či poznámky, následuje automaticky generovaný výtah ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Pravíkov, Bechyňský kraj

1. svobodství: Jan Prasů drží dvůr ve vsi Pravicích, ½ míle od Pelhřimova.
2. svobodství: Václav Jíša dvůr ve vsi Pravicích.
Ti dva zprávu dávají, že jsou člověčenství slíbili panu Chvalovi Leskovcovi z Kamenice, než že žádných poplatků ani robot nečiní kromě po koni vydávají k potřebě JKMti, když na ně vloženo jest.
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!