Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Sedlečko (u Nalžovských Hor)

Základní informace
Historické zařazení:Prácheňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Buršice (4,6 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Sedlečko (u Nalžovských Hor), Prácheňský kraj

Jan Hanzlův drží dvůr ve vsi Sedlci po matce své, ½ míle od Sušice. Po něm Matyáš.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Sedlečko (u Nalžovských Hor), Prácheňský kraj

2 svobodství - Petr Seledlecký z Oulehle, Jan Hanzlovic v Sedlečku (!) dědiník
přejít na záznam v soupisu

Svobodství končí rokem 1584, když císař Rudolf II. věnoval Jiříka a Matouše Hanzlovy, dědiníky v Sedlečku, a Petra Aulehlu, dědiníka v Sedlečku, do poddanství Vchynským z Vchynic1).

Zdroj
1) Krajník, Eduard. Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách. Praha: Národní archiv, 2022. V prodeji.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!