Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Skalice

Základní informace
Historické zařazení:Bechyňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Doubí (3,4 km), Nedvědice (3,7 km), Košice (4,8 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1265 ...Witigo de Scalicz...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Skalice, Bechyňský kraj

Šimon jinak Šimek ze Skalice drží dvůr ve vsi Skalici. Kv. S. S. 1550: Šimon jinak Šimek ze Skalice.
přejít na záznam v soupisu

Pozn.: Roku 1543 dává císař Ferdinand svým listem dědiníka Martina Šunu ve vsi Skalici v poddanství Oldřichovi Španovskému z Lisova na Selci (Želči) - Archiv český 22. Více v článku Boje svobodníků s vrchností.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!