Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Slavče

Základní informace
Historické zařazení:Bechyňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Slavče, Bechyňský kraj

Šebesta ze Slavče a bratr jeho Vávra drží dvůr ve vsi Slavči. Kv. S. S. 1543: Jakub dvořák ze Slavče sám sobě.
přejít na záznam v soupisu

Pozn.: Roku 1579 dán z nařízení císaře Rudolfa II. v poddanství Vilémovi z Rožmberka svobodník Šebestián jinak Šebesta Dvořák v Slavči  - Archiv český 22. Více v článku Boje svobodníků s vrchností.

© 2022 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!