Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Slavče

Základní informace
Historické zařazení:Bechyňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Záluží (u Slavče) (0,6 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1394 ...in villa Slawczi W. decessit, proclam. in Budweis, Kather. de Slawczi(!) defendit...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Slavče, Bechyňský kraj

Šebesta ze Slavče a bratr jeho Vávra drží dvůr ve vsi Slavči. Kv. S. S. 1543: Jakub dvořák ze Slavče sám sobě.
přejít na záznam v soupisu

Pozn.: Roku 1579 dán z nařízení císaře Rudolfa II. v poddanství Vilémovi z Rožmberka svobodník Šebestián jinak Šebesta Dvořák v Slavči  - Archiv český 22. Více v článku Boje svobodníků s vrchností.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!