Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Studenec

Základní informace
Historické zařazení:Hradecký kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Líšný (Studenec) (0,9 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1388 ...Prziech de Studenicz...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Studenec, Hradecký kraj

Štěpán Benda dvůr poplužní ve vsi Studenci, míli od Jilemnice. Při tom zprávu dává, že jeho svobodství od mnoha let držel a drží a žádný že se jemu na to nepotahoval až dosud nepotahuje, ale nikdy toho v deskách neměl a nemá.
Jan Šusta, syn Prokše ze Studence, oznámil, že jest naň statek připadl po témž Prokši, otci jeho, který byl koupil od Štěpána Bendy ve Studenci, kterýhož jest Benda v deskách neměl, přiznávaje se, že všecky poplatky a povinosti JMti Královské z toho dávati chce.
přejít na záznam v soupisu

V berních rejstřících se již nic nevyskytuje.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!