Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Todně

Základní informace
Alternativní název:Stodně
Historické zařazení:Bechyňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Čeřejov (5,0 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1186 ...(testes): Borowani ... Totnani...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Todně, Bechyňský kraj

Dvůr drží Božito dvořák. Kv. S. S. 1543: Šimek dědiník ve Stodni. Po něm Voršila, dvořka ze Stodně.
přejít na záznam v soupisu

Pozn.: Roku 1579 dán z nařízení císaře Rudolfa II. v poddanství Vilémovi z Rožmberka svobodník Severin v Todni - Archiv český 22. Více v článku Boje svobodníků s vrchností.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!