Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Trhový Štěpánov (Nešperka)

Základní informace
Historické zařazení:Čáslavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Poznámka:Louka Nešperka, potok a les.
Svobodství v okolí:Dubějovice (2,5 km), Kalná (3,1 km), Sedmpány (3,5 km), Nesměřice (3,6 km), Střechov n. Sázavou (3,6 km), Holšice (4,4 km), Chabeřice (4,5 km), Tehov (4,8 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Trhový Štěpánov (Nešperka), Čáslavský kraj

Bartoň, Jan a Štěpán bratři vlastní, synové Čikatovi, poddaní již pana Zdeňka Zručského ze Chřenovic, drží louku pod městem Štěpánovem. Kvat. menší 42: Dorota z Chrastovic Janovi a Štěpánovi, bratřím Štěpánovým. Jan Štěpán i na místě bratří svých v městečku Štěpánově platil berní do 1558, potom Bartoloměj Čikat, řezník v městečku Štěpánově, dlužen 1563-1595.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Trhový Štěpánov (Nešperka), Kouřimský kraj

Bartoloměj dědiník, na ten čas obývající v Městečku Štěpánově - podle dodatku k zápisu z r. 1550 to byl Bartoloměj Čikat, onen řezník v městečku Štěpánově.
přejít na záznam v soupisu

Svobodstvím je zde louka Nyšperka (Nešperka), potok a les u Štěpánova.

V dalších berních rejstřících se již nic nevyskytuje.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!