Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Velenov (zaniklé)

Základní informace
Alternativní název:Velení
Historické zařazení:Bechyňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Malý Chuchelec (2,0 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1412-15 ...Jan Ktyl z Velenov, svědek na svobodách kaplických...

Pozn.: Domnívám se, že jde o dvůr Velenov/Veleny/Wellaun u Kaplice, avšak Vaniš ves identifikuje jako Vilín u Chyšek, kde skutečně později byl Profousem identifikován kmetcí dvůr. Proti tomuto tvrzení je ovšem poloha na levém břehu Vltavy a práce místního historika Františka Schussera, který osadu identifikuje s jistotou.

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Velenov (zaniklé), Bechyňský kraj

1. svobodství: dvůr drží Bartoš, svobodník z Velení („Bartošův statek“).
2. svobodství: dvůr drží Ambrož Holík z Velení, svobodník („Holíkovský statek“).
přejít na záznam v soupisu

Bartoš z Velení a jeho synové se roku 1563 dostali v Kaplici do sporu s Říhou Sosnovcem a jeho syny pro „ničemná slova“. Spor skončil krkvavě, s ublížením na zdraví, a o následné právní dohře víme z dopisů Melichara Reichenauera, který zprostředkovával v Českých Budějovicích svobodníkům ochranu královské komory.1)

Roku 1579 dáni z nařízení císaře Rudolfa II. v poddanství Vilémovi z Rožmberka svobodníci Bartoloměj jinak Bárta na Jiříkově u Veleně a Ambrož též u Veleně - Archiv český 22.; definitivně svobodství zanikají až s příchodem Buquoyů. Více v článku Boje svobodníků s vrchností.

Zdroj
1) Čapek, František Josef. Melichar Reichenauer, správce svobodníků na Budějovicku. In Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1978, roč. 15, č. 2., s. 230—231.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!