Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Vernýřov

Základní informace
Alternativní název:Vernířov
Historické zařazení:Čáslavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1399 ...Wenc. rex Nicolao de Wernyerzow 12 ss. in bonis Crzeczowicz devolutas donat...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Vernýřov, Čáslavský kraj

1. svobodství: Jan, syn Štěpána ze vsi Vernířova, ½ míle od Zbraslavic, drží dvůr poplužní ve vsi Vernířově po otci svém Štěpánovi z Vernířova. Kv. S. S. 1544: Štěpán z Vernířova sobě klade dvůr kmetcí. Jan dědiník z Vernířova platil 1553-1576, potom Jan Vernířovský platil 1576-1579, dlužen 1580-1595.
2. svobodství: Jan z Vernířova drží dvůr po předcích ve vsi Vernířově, ½ míle od městečka Zbraslavic. Kv. S. S. 1550: Jan z Vernířova sám sobě. Jan Mladší Vernířovský platil 1576-1581, dlužen 1582-1595.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Vernýřov, Čáslavský kraj

2 svobodství - dědiníci Jan z Vernířova, Matěj z Vernýřova
přejít na záznam v soupisu

V berních rejstřících se již nic nevyskytuje.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!