Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Vidovice

Základní informace
Historické zařazení:Kouřimský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1388 ...Laur. de Widouicz...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Vidovice, Kouřimský kraj

Šimon dědiník drží po předcích svých a rodičích od dávných let dvůr poplužní dědičný ve vsi Vidovicích, ¾ míle od Mnichovic. Kv. S. S. 1550: Šimon Vozubík z Vidovic. Dále dvůr drží kolem 1557-1560 Johanka z Soběhrd a v Vidovicích, po ní Jakub Vozubík.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Vidovice, Kouřimský kraj

Johanka z Soběhrd a v Vidovicích
přejít na záznam v soupisu

V dalších berních rejstřících se již nic nevyskytuje.

© 2023 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!