Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Vilémovice

Základní informace
Alternativní název:Vilímovice
Historické zařazení:Čáslavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1405 ...decan. Czaslaw.: Wylemouicz...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Vilémovice/Vilímovice, Čáslavský kraj

Mikuláš a Vít, bratří z Vilímovic, i na místě Jeronýma bratra svého, drží dvůr poplužní ve Vilímovičkách a „jednoho člověka“ tamtéž, mezi Horou a Čáslaví ležící, po otci svém. Kv. S. S. 1544: Mikuláš, Jeroným a Vít bratři z Vilímovic sobě kladou.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Vilémovice/Vilímovice, Čáslavský kraj

2 svobodství - p. Mikuláš z Vilímovic [Vylímovic], p. Vít z Vilímovic a na Vilímovicích [Vylímovicích] (oba zápisy uvedeny v rytířském stavu)
přejít na záznam v soupisu

V dalších berních rejstřících se již nic nevyskytuje.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!