Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Vysoké Březno

Základní informace
Historické zařazení:Žatecký kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Saběnice (2,2 km), Havraň (2,4 km), Lišnice (4,5 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1460 ...dědiny mezi Saběnici a Březnem vysokým...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Vysoké Březno, Žatecký kraj

Šimek z Vysokého Března drží dvůr ve vsi Hořením Březně. Kv. S. S. 1547. (V přiznání uvádí se předchůdce dle desk z 1497 Jan z Března a témuž Janovi dle Druhých Planových K 27. Martin z Saběnic.)
přejít na záznam v soupisu

V berních rejstřících se již nic nevyskytuje.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!