Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Zubčice

Základní informace
Historické zařazení:Bechyňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Markvartice (2,8 km), Malý Chuchelec (4,2 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1358 ...in Kaplicz oppido, ... in Hrziebeny, ... in Zubczicz...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Zubčice, Bechyňský kraj

1. svobodství: dvůr drží Václav Přemysl ze Zubčic a po něm Jiřík Přemysl ze Zubčic. Od 1573 Šimon Přemysl ze Zubčic.
2. svobodství: dvůr Valenty ze Zubčic.
přejít na záznam v soupisu

Václav Přemil ze Zubčic byl roku 1551 ve sporu s Vilémem z Rožmberka kvůli lovu zajíců na cizích pozemcích. Spor se přenesl k roku 1552 do Prahy před menší soud, avšak cestou na něj byl Václav Přemil před Benešovem úkladně zavražděn.1)

Roku 1579 dáni z nařízení císaře Rudolfa II. v poddanství Vilémovi z Rožmberka svobodníci  Šimon jinak Šimek Přemil v Zubčicích a Valentin jinak Valenta Dvořák v Zubčicích - Archiv český 22. Více v článku Boje svobodníků s vrchností.

Zdroj
1) Čapek, František Josef. Melichar Reichenauer, správce svobodníků na Budějovicku. In Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1978, roč. 15, č. 2., s. 230—231.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!