Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Zubčice

Základní informace
Historické zařazení:Bechyňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Markvartice (2,8 km), Malý Chuchelec (4,2 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Zubčice, Bechyňský kraj

1. svobodství: dvůr drží Václav Přemysl ze Zubčic a po něm Jiřík Přemysl ze Zubčic. Od 1573 Šimon Přemysl ze Zubčic.
2. svobodství: dvůr Valenty ze Zubčic.
přejít na záznam v soupisu

Roku 1579 dáni z nařízení císaře Rudolfa II. v poddanství Vilémovi z Rožmberka svobodníci  Šimon jinak Šimek Přemil v Zubčicích a Valentin jinak Valenta Dvořák v Zubčicích - Archiv český 22. Více v článku Boje svobodníků s vrchností.

© 2020 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!