Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Čeřejov

Základní informace
Historické zařazení:Bechyňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Třebeč (4,5 km), Bukvice (4,6 km), Todně (5,0 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Čeřejov, Bechyňský kraj

Vondra z Čeřejova, dědiník.
přejít na záznam v soupisu

Roku 1579 dáni z nařízení císaře Rudolfa II. v poddanství Vilémovi z Rožmberka svobodníci Matouš a Ondřej Čeňkovi v Čeřejově - Archiv český 22. Více v článku Boje svobodníků s vrchností.

© 2022 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!