Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Čenětice

Základní informace
Historické zařazení:Kouřimský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Ovčáry (0,9 km), Krsovice (zaniklá ves) (2,4 km), Osnice (3,6 km), Doubravice (3,8 km), Štědřík (4,6 km), Psáry (4,9 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Čenětice, Kouřimský kraj

2 svobodství - Jan dědiník z Čenětic, Václav Doubravský z Čenětic
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Čenětice, Kouřimský kraj

Douša Skřivan z Čenětic
přejít na záznam v soupisu

1626 - Svobodníci v Kouřimském a Čáslavském kraji roku 1626 - Čenětice, Kouřimský kraj

dvůr zde drží Sirotek
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Čenětice, Kouřimský kraj

Samuel Lhoták (nesprávně „z Henčic“)
přejít na záznam v soupisu

Samuel Lhoták ze Lhoty a na Čeněticích, ač psán mezi svobodníky, je synem vladyky Jana Lhotáka ze Lhoty.

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Čenětice, Kouřimský kraj

Charlotte hraběnka von Salm coby poručnice (dvůr - přidružen k velkostatku Stiřím).
(tento záznam je označen jako pravděpodobné nesvobodné držení svobodného majetku)
přejít na záznam v soupisu

© 2021 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!