Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Čenětice

Základní informace
Historické zařazení:Kouřimský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Ovčáry (zaniklá ves) (0,9 km), Krsovice (zaniklá ves) (2,4 km), Osnice (3,6 km), Doubravice (3,8 km), Štědřík (4,6 km), Psáry (4,9 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je okolo roku 1088 ...Vratislaus rex eccl. Wissegrad. donat Csanatih (var.
Csanaticih) terram
...

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Čenětice, Kouřimský kraj

2 svobodství - Jan dědiník z Čenětic, Václav Doubravský z Čenětic
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Čenětice, Kouřimský kraj

Douša Skřivan z Jemelic
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Čenětice, Kouřimský kraj

Douša Skřivan z Čenětic
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Čenětice, Kouřimský kraj

Václav Zemanův z Čenětic platí berni z 1 svobodného dvora
přejít na záznam v soupisu

1626 - Svobodníci v Kouřimském a Čáslavském kraji roku 1626 - Čenětice, Kouřimský kraj

dvůr zde drží Sirotek
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Čenětice, Kouřimský kraj

Samuel Lhoták (nesprávně „z Henčic“)
přejít na záznam v soupisu

Samuel Lhoták ze Lhoty a na Čeněticích, ač psán mezi svobodníky, je synem vladyky Jana Lhotáka ze Lhoty.

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Čenětice, Kouřimský kraj

Charlotte hraběnka von Salm coby poručnice (dvůr - přidružen k velkostatku Stiřím).
(tento záznam je označen jako pravděpodobné nesvobodné držení svobodného majetku)
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!