Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Držitelé svobodství v Kouřimském a Čáslavském kraji roku 1626

Tento soupis svobodníků v Kouřimském a Čáslavském kraji z roku 1626 vychází z fondu Staré manipulace, kde je pod značkou SM F42-5/62-69. Barevné rozlišení v mapě zohledňuje původní zařazení do krajů. Jako všechny podobné soupisy, i tento zcela jistě z různých důvodů nepokrývá veškerý výskyt svobodníků na daném území, případně jsou jména a místa nepřesná nebo zkomolená. Z textu je taktéž patrné, že minimálně v případě Kouřimského kraje je soupis vytvářen takřka zpaměti, přičemž autor sám se přiznává, že neví, jak se kteří svobodníci jmenují.

(Pozn.: Údaje, které se nepodařilo topograficky zpracovat, jsou zahrnuty v tabulce zcela dole.)

Interaktivní mapa

Rejstřík míst

Obec/místo, kraj Přehled svobodství (není-li uvedeno, pak 1626)
Alberovice [mapa]
Arbelovice
Čáslavský kraj
2 svobodníci - Jiřík Jonák, Jiřík Vlasák
Arneštovice [mapa]
Arnoštovice
Čáslavský kraj
svobodník/svobodníci (beze jmen)
Babice [mapa]
Čáslavský kraj
Jan Babický
Bernartice [mapa]
Čáslavský kraj
Mikoláš (Zeman ?) z Bernartic
Borovnice [mapa]
Čáslavský kraj
Jan Pešů
Brzotice [mapa]
Čáslavský kraj
Jan Vilímů
Buda [mapa]
Čáslavský kraj
Adam Budský
Budkovice [mapa]
Čáslavský kraj
Václav z Budkovic
Buková [mapa]
Čáslavský kraj
2 svobodníci - Jakub Belada, Jakub Fara
Čečkov [mapa]
Kouřimský kraj
1 dvůr drží Mazaný a Brichta [Brixta]
Čejtice [mapa]
Čáslavský kraj
Vít z Čejtic
Čenětice [mapa]
Kouřimský kraj
dvůr zde drží Sirotek
Daměnice [mapa]
Kouřimský kraj
½ dvoru drží Dvořák
Doubí [mapa]
u Pavlovic, Doubí
Kouřimský kraj
1 dvůr drží Jan Douba
Dub [mapa]
Kouřimský kraj
¼ dvoru drží Jakub Zemanů
Dubějovice [mapa]
Čáslavský kraj
svobodník/svobodníci (beze jmen)
Habrovčice [mapa]
Čáslavský kraj
Martin z Habrovčic
Hlivín [mapa]
dříve Chlivín
Kouřimský kraj
1 dvůr zde drží dva svobodníci (beze jmen)
Holšice [mapa]
dříve Holušice, Houšice
Čáslavský kraj
Jonáš z Holšic
Holýšov [mapa]
dříve Holejšov
Čáslavský kraj
Jakub Holejšovský
Hrochovy Zderadiny [mapa]
dříve Prostřední Zderadiny
Kouřimský kraj
1 dvůr ve Zderadinách drží Hroch
Chabeřice [mapa]
Chaberce
Čáslavský kraj
Václav Chaberský
Chmelná [mapa]
Chmelné
Čáslavský kraj
6 svobodníků - Václav Přitasil, Anna Martinkova, Mariana Toulka, Jakub Václavík, Jan Kubů, Mikoláš Ptáček
Chýstovice [mapa]
Chejstovice
Čáslavský kraj
4 svobodníci - Šimon Halka, Jakub Arbelovský, Václav Dvořáků, Jan Lipkovský
Chyšná [mapa]
Čáslavský kraj
Pavel Vítků z Chyšný
Jiřín [mapa]
Kouřimský kraj
1 dvůr drží Zdimerové
Kačerov [mapa]
Čáslavský kraj
Mikoláš Kačerovský
Kobylí [mapa]
Kouřimský kraj
1½ dvoru zde drží Dvořák, další 3 nejmenovaní svobodníci nedrží v součtu tolik, co on.
Krasovice [mapa]
dříve Drahovice
Kouřimský kraj
1 dvůr drží Jan Vlasák
Kuňovice [mapa]
Kunějovice
Čáslavský kraj
2 svobodníci - Jan Zychů, Jiřík Vysokej
Lesná [mapa]
dříve Lesné, Lestné
Čáslavský kraj
Petr Žák
Lhýšov [mapa]
Lhejšov
Kouřimský kraj
1 dvůr drží Hovorka
Malá Paseka [mapa]
Paseka
Čáslavský kraj
Martin z Paseky
Malovidy [mapa]
Čáslavský kraj
Jan Růžek
Měchonice [mapa]
dříve Měchovice
Čáslavský kraj
Jan Měchonička
Mezilesí [mapa]
Čáslavský kraj
Jeník z Mezilesí
Milošovice [mapa]
dříve Milešovice
Čáslavský kraj
2 svobodníci - Vávra z Milošovic, Mikoláš Milošovský
Miřetice [mapa]
Čáslavský kraj
2 svobodníci - Bartoloměj Lejček, Martin Růžek
Mlékovice [mapa]
dříve Mlikovice
Kouřimský kraj
Mlikovští platí berni ve Vltavským kraji
Němčice [mapa]
Čáslavský kraj
2 svobodníci - Jakub Říhů, Václav Mazanec
Onšovec [mapa]
Vonšovec
Čáslavský kraj
Karel z Vonšovce
Otradov [mapa]
Otradovec
Kouřimský kraj
1 dvůr drží dva svobodníci (beze jmen)
Otročice [mapa]
Votročice
Čáslavský kraj
2 svobodníci - Jan Šedivej, Jan Kerouš
Pertoltice [mapa]
Čáslavský kraj
Vondra Dolejších
Petroupim [mapa]
Petroupín
Kouřimský kraj
1 dvůr drží Trojan
Petrova Lhota [mapa]
Petrlhota
Čáslavský kraj
Martin Děkanovský
Podolí [mapa]
Kouřimský kraj
1 dvůr zde drží Váchovi (jsou 2, ale za jeden se počítá).
Přistoupim [mapa]
dříve Přistoupín
Kouřimský kraj
dvůr Kubkovský
Růžkovy Lhotice [mapa]
Lhotice
Čáslavský kraj
2 svobodníci - Anna ze Lhotic, Jan Halka
Sedlečko [mapa]
u Neustupova
Kouřimský kraj
1 dvůr drží Sedlecký u Neustupova
Sedlečko [mapa]
u Veliše, Sedlečko u Nesper
Kouřimský kraj
1 dvůr drží Vít Andreas a Matěj Doubek, další rozsahem celý 1 dvůr Jiřík Vesecký a Kejhar
Sedlice [mapa]
Čáslavský kraj
svobodník/svobodníci (beze jmen)
Sedmpány [mapa]
Sedmipány
Čáslavský kraj
Jakub Křehule
Slavětín [mapa]
Čáslavský kraj
2 svobodníci - Mikoláš Mazaný, Ječkovský
Slavín [mapa]
Kouřimský kraj
½ dvoru drží Matěj Zemanů
Soušice [mapa]
Solšice
Čáslavský kraj
2 svobodství - Pavel Kubátů/Kubaň, Adam Vladyka
Staré Práchňany [mapa]
Práchňany
Čáslavský kraj
Jan Kletečka z Práchňan
Starý Smrdov [mapa]
dříve Smrdov
Čáslavský kraj
Jiřík Pavlů (neuvedeno odkud, pouze odhad)
Střechov n. Sázavou [mapa]
Střechov
Čáslavský kraj
Havel Kubíků
Studený [mapa]
dříve Studená
Čáslavský kraj
4 svobodníci - Michal Bušek, Jan Štverák, Matěj Lhotka, Václav Vokšický
Tatouňovice [mapa]
Kouřimský kraj
1½ dvora a poddané drží Mudroch
Tehov [mapa]
dříve Trhov
Kouřimský kraj
1 dvůr drží Dědiník
Tisek [mapa]
Čáslavský kraj
Václav z Tisku
Veliká Ves [mapa]
dříve Velká Ves
Kouřimský kraj
Dvůr drží Jan Zima ve Veliké Vsi za Prahou
Vestec [mapa]
u Zvěstova, dříve Vesec
Kouřimský kraj
¾ dvoru nemnoho mají (beze jmen)
Vojslavice [mapa]
dříve Vojislavice
Čáslavský kraj
Jiřík Vojislavský (může být i z Růžkových Lhotic)
Vosná [mapa]
dříve Usní
Kouřimský kraj
1 dvůr drží Jirouch a Přibyl
Vračkovice [mapa]
Rackovice
Kouřimský kraj
½ dvoru drží Jakoubek
Vranice [mapa]
Kouřimský kraj
1 dvůr drží Vladykové
Vysoká Lhota [mapa]
dříve Žebrov
Kouřimský kraj
1 dvůr dobrý, 1 vyhořelý i se stodolami drží u Pyšel Lhoták
Zderadiny [mapa]
dříve Hořejší Zderadiny
Kouřimský kraj
3 svobodství ve Zderadinách (beze jmen)
Zdeslavice [mapa]
Čáslavský kraj
Mikoláš ze Zdeslavic

Následují záznamy ze soupisu, které se nepodařilo topograficky zpracovat.

Kraj Zápis
Čáslavský Jan Vlaštovička (neznámá topografie).
Čáslavský Svobodník/svobodníci (jména neuvedena) z Damohoři (patrně se myslí Domahoř).
Čáslavský Svobodník/svobodníci (jména neuvedena) u Činických/v Jiničkách (může jít o Žinice, avšak ty jsou v Kouřimském kraji).
Čáslavský Svobodník/svobodníci (jména neuvedena) na Horkách (může jít o Horku, či o svobodství v oblasti Zruče n. Sázavou).
Čáslavský Svobodník/svobodníci (jména neuvedena) v Mnichovicích (patrně jde o Mnichovice v Kouřimském kraji).

Zdroje
Profous, Antonín, Šmilauer, Vladimír a Svoboda, Jan. Místní jména v Čechách: jejich vznik, pův. význam a změny. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1947-1960. 5 sv.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!