Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Šlechtín

Základní informace
Historické zařazení:Čáslavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Prostřední Ves (0,6 km), Dvorecko (3,0 km), Pertoltice (5,0 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1367 ...ad pres. frum de Slethein (!) ad E. in Bohdanecz, ... exec. pleb. in Zbraslauicz...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Šlechtín, Čáslavský kraj

Jan Šlechtín ze Sezemic u Bohdanče drží dvůr dědičný po předcích svých; Kv. S. S. 1543: Jan z Sezemic sám sobě klade.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Šlechtín, Čáslavský kraj

p. Jan Šlechtín z Sezemic a na Šlechtíně (zápis uveden v rytířském stavu)
přejít na záznam v soupisu

V dalších berních rejstřících se již nic nevyskytuje.

Pozn.: ves a tvrz Šlechtín byly skutečně v držení zemanského rodu Šlechtínů ze Sezemic. Roku 1550 se majitel nesprávně přihlásil mezi svobodníky.

© 2023 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!