Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Bartochov (Krasejovka)

Základní informace
Historické zařazení:Bechyňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Poznámka:panství Český Krumlov

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Bartochov (Krasejovka), Bechyňský kraj

Pavel Tomáškův drží dvůr ve vsi Krasejovce. Kvat. trh. 44: Mikuláš Kozský z Kozejova (z Kozího) Tomáškovi Bartochovi. Od 1552 Jiřík a Jan.
přejít na záznam v soupisu

Roku 1579 dáni z nařízení císaře Rudolfa II. v poddanství Vilémovi z Rožmberka svobodníci Jiřík a Jan bratři na Bartochově pod Krasejovkou - Archiv český 22. Více v článku Boje svobodníků s vrchností.

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Bartochov (Krasejovka), Bechyňský kraj

Daniel Doctores.
(tento záznam je označen jako pravděpodobné nesvobodné držení svobodného majetku)
přejít na záznam v soupisu

Pozn.: I když je v některých zápisech zmíněna Krasejovka, ve skutečnosti jde o dvůr Bartochov, jež se nachází ½km severně od Krasejovky.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!