Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Chyšky

Základní informace
Alternativní název:Chýšky
Historické zařazení:Bechyňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Květuš (1,7 km), Rohozov (2,7 km), Číčovice (3,8 km), Modlíkov (4,6 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1291 ...Chiska (k biskupství)...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Chyšky/Chýšky, Bechyňský kraj

Jan, Matouš a Pavel bratří z Chýšek drží dva nerozdílné dvory ve vsi Chýškách. Kv. S. S. 1544: Havel, Jan, Matouš bratři vlastní a nerozdílní dědiníci.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Chyšky/Chýšky, Bechyňský kraj

Havel dědiník z Chýšek
přejít na záznam v soupisu

V dalších berních rejstřících se již nic nevyskytuje.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!