Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Rohozov

Základní informace
Alternativní název:Rohožov
Historické zařazení:Bechyňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Chyšky (2,7 km), Číčovice (2,9 km), Květuš (3,4 km), Modlíkov (3,8 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Rohozov, Bechyňský kraj

1. svobodství drží dědiník Jakub Rohozka z Rohozova (psáno do Bechyňského kraje). Kv. S. S. 1550: Pavel a Jakub z Rohozova dědiníci.
2. svobodství Pavel z Rohozova (psáno do Vltavského kraje).
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Rohozov/Rohaužov, Bechyňský kraj

Jakub z Rohaužova a na místě Jerolíma strejce svého nedílného
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Rohozov, Bechyňský kraj

Václav Rohožka z Rohožova
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Rohozov, Bechyňský kraj

Václav Rožský (Rohozovský) z Rohozova
přejít na záznam v soupisu

Jaroslav Vaniš ve své práci vyvozuje u svobodství posloupnosti:

  • Jakub Rohozka z Rohozova (1550) — Jakub z Rohaužova a na místě Jerolíma strejce svého nedílného (1557) — Václav Rohožka z Rohožova (1603).
  • Pavel z Rohozova (1550) — v dalších berních rejstřících se již nic nevyskytuje.

1624: v listině ke chlumeckému panství (Vysoký Chlumec) je zde veden svobodník Václav Rohožka.

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Rohozov/Rohočov, Bechyňský kraj

Martin Dub
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Rohozov, Táborský kraj

Matěj Dvořák (dvůr č.p. 1, podíl na židovské chalupě I.), Jakub Chochole (dvůr č.p. 2, podíl na židovské chalupě I.).
přejít na záznam v soupisu

Doplňkové zdroje
Vaniš, Jaroslav. Svobodníci na Podblanicku v letech 1550-1620. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 30-2/1990. Muzeum okresu Benešov, 1990. s. 153-185.

© 2022 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!