Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Dvorce

Základní informace
Historické zařazení:Vltavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Řikov (1,0 km), Záběhlice (1,1 km), Božetín (1,3 km), Červený Újezd (1,5 km), Neštětice (zaniklá ves) (2,4 km), Hatov (2,7 km), Radíč (3,0 km), Ješetice (3,0 km), Šanovice (3,2 km), Pěknicův mlýn (Horní Borek) (3,5 km), Stupčice (4,3 km), Číšťovice (4,5 km), Borotínek (zaniklá ves) (4,7 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o Dvorcích je z roku 1469, roku 1492 se píše dvůr svobodný ve Dvorcích.

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Dvorce, Vltavský kraj

Jan Kolínko drží dvůr ve vsi Dvorcích, ½ míle od městečka Prčice. V dalších berních rejstřících se již nic nevyskytuje.
přejít na záznam v soupisu

Někdy v 17. století prodal p. Jindřich Sádlo z Vražného a na Radíči urozenému p. Max. Velemyslskému z Velemyšlovsi a na Mitrovicích své dědictví ve Dvorcích při Miličínu - pusté dvory Pickovský a Bečkovský, rovněž Holubovský, Heřmanovský, na nichž hospodaří Mikuláš Smíšek1).

Zdroje
1) Teplý, František. Zánik královských svobodníků. In Věstník Československé zemědělského muzea, číslo 4. 1938.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!