Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Hanuska

Základní informace
Alternativní název:Lhota Čížkovcova, Lhota Hanusova
Historické zařazení:Bechyňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Markvarec (2,7 km), Vysoká Lhota (u Kamene) (4,3 km), Lhotka (n. Cerekvicí) (4,5 km), Stanovice (4,6 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1496 ...Vácslav Hanuš(!), svobodník ve vsi Lhotě Čižkovcové...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Hanuska/Lhota Čížkovcova, Bechyňský kraj

Václav Hanuš drží dvůr ve Lhotě Čížkovcově. Ve Viktorinových deskách L. 17. Pan Vratislav Vostrovec z Královic (pozn. tvrz u Slaného) dal toho svobodníka do vězení a tak dlouho jej věznil, až mu svobodství prodat musel. Tak o tom svobodníci zprávu dávají.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Hanuska/Čížkovcova Lhota, Bechyňský kraj

Václav Hanuš dědiník na Čížkovcově [Cikovcově]
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!