Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Markvarec

Základní informace
Historické zařazení:Bechyňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Hanuska (2,7 km), Těmice (3,6 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Markvarec, Bechyňský kraj

Jan Dvořák drží dvůr ve vsi Markvarci, koupený od nějakého Petra. Ten zprávu dává, že jest člověčenství slíbil panu Janovi Leskovcovi, než že jest žádných poplatků ani robot nečiní kromě kůň vydává k potřebě Jeho Milosti Královské, když naň uloženo jest.
přejít na záznam v soupisu

V berních rejstřících se nic nevyskytuje.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!