Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Hodětice

Základní informace
Historické zařazení:Vltavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Pohoří (u Strnadic) (1,5 km), Strnadice (1,9 km), Tikovice (2,1 km), Řehovice (2,7 km), Lhotka (n. Strážovicí) (2,8 km), Braštice (3,9 km), Chrastava (4,5 km), Podmaršovice (5,0 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

První písemná zmínka o vsi se objevuje mezi léty 1352 a cca 1405 ...decan. Wlytauiensis: Hodyeticz...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Hodětice, Vltavský kraj

Martin a Jan bratří dědiníci v Hoděticích drží dvůr ve vsi Hoděticích, míli od Sedlčan. V dalších berních rejstřících se již nic nevyskytuje.
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!