Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Strnadice

Základní informace
Historické zařazení:Kouřimský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Pohoří (u Strnadic) (0,4 km), Tikovice (1,7 km), Hodětice (1,9 km), Braštice (2,3 km), Řehovice (2,4 km), Podmaršovice (3,3 km), Rudoltice (3,6 km), Lhotka (n. Strážovicí) (4,2 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1384 ...in villa Strnadiczich...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Strnadice, Kouřimský kraj

Petr, syn Jana Valše, s Václavem a Jiříkem batřími svými z Rudoltic drží ve vsi Strnadicích u Votic „jednoho člověka“.
přejít na záznam v soupisu

V dalších berních rejstřících se již nic nevyskytuje.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!