Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Klokočov

Základní informace
Historické zařazení:Vltavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Zahrádka (u Křenovic) (1,7 km), Křenovičky (2,4 km), Lovčice (3,2 km), Velké Heřmanice (3,8 km), Durdice (3,8 km), Chrastava (4,7 km), Bolechovice (4,8 km), Hulín (4,9 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Klokočov ve Vltavském kraji se poprvé připomíná roku 1497 vojkovským Vilémem, držitelem této vsi. Původně zde snad byla i tvrz.

Lokalizace tohoto Klokočova bývá často chybně zaměňována s Klokočovem v Bechyňském kraji, čehož se dopustil i historik Jaroslav Vaniš.

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Klokočov, Vltavský kraj

Matěj Klokočovský drží svobodství v Klokočově i na místě bratří a strejců svých nedílných a let nemajících. (Výkaz do 1614.) Toto svobodství koupil pan Kryštof Vochovský a na Smilově, potom to prodal dobré paměti panu Janovi z Říčan a na Beztahově.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Klokočov, Vltavský kraj

Anna Kožezuzka, Jan, Lukeš a Petr, bratři z Klokočova [Kokořova]
přejít na záznam v soupisu

Patrně odtud pocházeli Klokočovští z Klokočova, z nichž Jan byl v roce 1590 nobilitován (či renobilitován) a držel dvorec v Dobrohošti u Kosovy Hory (a psal se z Dobrohošti - viz Titulář z r. 1589).

© 2023 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!