Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Bolechovice

Základní informace
Historické zařazení:Vltavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Hulín (0,9 km), Lovčice (1,8 km), Křenovičky (2,5 km), Zahrádka (u Křenovic) (3,2 km), Měšetice (3,6 km), Malkovice (3,6 km), Lipský Mlýn (u Sedlčan) (3,9 km), Velké Heřmanice (4,7 km), Klokočov (4,8 km), Kosova Hora (5,0 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Bolechovice, Vltavský kraj

1. svobodství: dvůr poplužní drží Petr Marků.
2. svobodství: dvůr drží Bartoň Vilas a bratří jeho z Bolechovic.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Bolechovice, Vltavský kraj

2 svobodství - Petr Marků z Bolechovic, Bartoloměj Vilas z Bolechovic
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Bolechovice, Vltavský kraj

3 svobodství - Tomáš Marků z Bolechovic, Václav Vy[t]las z Bolechovic, Marianna Vesecká (neuvedena topografie)
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Bolechovice, Vltavský kraj

2 svobodství - Tomáš Marků v Bolechovicích, Marjána Vosecká z Bolechovic
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Bolechovice, Vltavský kraj

Jan Marků (neuvedena topografie) platí berni ze 2 dvorů.
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Bolechovice, Vltavský kraj

2 svobodství - Tomáš Marků z Bolechovic, Jan Vilas [Vytlas] z Bolechovic, každý platí berni z 1 svobodného dvora
přejít na záznam v soupisu

Jaroslav Vaniš ve své práci vyvozuje u svobodství posloupnosti:

  • Petr Marků (1550) — Petr Marků (1557) — Jan Marků (1615) — Tomáš Marků z Bolechovic (1620).
  • Bartoň Vilas a bratří jeho z Bolechovic (1550) — Bartoloměj Vilas z Bolechovic (1557) — Václav Vilas z Bolechovic (1603) — Jan Vilas z Bolechovic (1620), oba v orig. psáni špatně jako „Vytlas“.

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Bolechovice/Bolehovice, Vltavský kraj

Pavel Marek, Václav Skála.
Původní snad jeden dvůr rozdělen na 2 díly.
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Bolechovice, Berounský kraj

Svobodná paní von O'Byrn (2 dvory -přidruženy k velkostatku Bolechovice).
(tento záznam je označen jako pravděpodobné nesvobodné držení svobodného majetku)
přejít na záznam v soupisu

Doplňkové zdroje
Vaniš, Jaroslav. Svobodníci na Podblanicku v letech 1550-1620. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 30-2/1990. Muzeum okresu Benešov, 1990. s. 153-185.

© 2022 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!