Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Kozolupy

Základní informace
Historické zařazení:Plzeňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1186 ...Kozolupech villa, ubi terra monii Cladrub...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Kozolupy, Plzeňský kraj

Jan Pekař ze vsi Kozolup drží dvůr v téže vsi, míli od Plzně. Zprávu dávají (?), že jsou předkové jeho dvůr v deskách měli. Pak spravedlnosti své, kde které na týž dvůr výpisy z desk měli, ty jsou pánům Plzenským na rathaus k uschování dali. I když jest z božího dopuštění město Plzeň před 43 lety shořalo, tu jsou také i jejich spravedlnosti podle jiných shořaly. Toho že jsou předkové jeho i on vždycky pokojně bez všeliké překážky až posud v držení a užívání byli. Při tom ukázal kvitanci od Jiříka Leytolda Zebrnic (?) a Václava Chlumčanského z Přestavlk, berníků v kraji Plzenském, kterouž jej z berně 54 gr. kvitují, jež byla proti Turku svolena, kteréžto kvitance jest datum léta 29. Dále ukázal 2 kvitance od nejvyšších berníků v království Českém, jímž jej kvitují v jedné z prvního dílu berně proti Turku, v druhé z druhého díla. Datum její jest na hradě Pražském 1537 v pátek po sv. Františku. (Uvádějí se ještě jiné kvitance z let 1542, 1543, 1545, 1554.)
Od 1556 drží dvůr Štěpán Pekař, pak od 1561 Vavřinec Kulíšek, měštěnín města Klatov, poručník Markety, sirotků a statků po nebožtíku Štěpánu Pekařovi.
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Kozolupy, Plzeňský kraj

Šťastný (= Felix) Úlický z Plešnic v Kozolupech
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Kozolupy, Plzeňský kraj

Šťastný Ulický z Plešnic z dvoru v Kozolupech
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Kozolupy, Plzeňský kraj

Mikuláš Ulický z Plešnic v Kozolupech
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!